septimus' blog

Posts on ‘July 19th, 2009’

อยู่ดีไม่ว่าดี

Photobucket 

 

 

กระทาชายชาวอังกฤษนายหนึ่งคงนึกเบื่อรูปโฉมตัวเองเป็นกำลัง

 

 

จึงลงทุนผ่าตัดแปลงโฉมตนเองหมดตังค์ไปกว่า ๗๐๐๐ เหรียญแล้ว