septimus' blog

Posts on ‘May 4th, 2010’

I am not sure I know that

 

 

เมื่อวานขณะจัดกระเป๋าไปด้้วยฟังข่าวไปด้วย

 

 

ช่วงหนี่งต้องเงยหน้ามองท่านนายกชี้แจงผลการประชุมด่วนพิเศษ

 

 

ก็ได้ทันเห็นหัวใจงามของท่าน

 

 

ใบหน้าท่านเศร้าฉาบความกังวลห่วงใยในความปลอดภัยของพี่น้องขาวไทยของท่าน

 

อย่างไม่ปิดบังอำพราง กับ ไม่เลือกว่าจะอยู่ฝ่ายตรงข้ามหรือไม่

 

 

ท่านกำลังทำปัจจุบันของชาติให้ดีที่สุด