septimus' blog

Posts on ‘May 11th, 2010’

วิถีชีวิตในโลกทุนนิยม

มีรายงานจากนักจิตวิทยาเมืองอังกฤษเมื่อเร็วๆนี้ว่า จากการสุ่มตัวอย่างสำรวจผู้คนจำนวน ๓,๐๐๐ คน พบว่าสามีภรรยาแต่ละคู่จะวางมือจากหน้าที่การงานต่างๆได้ก็เมื่อเวลา ๒๐.๐๕ น. และยังต้องใช้เวลาอีก ๓๙ นาที จึงค่อยรู้สึกผ่อนคลายและหายเหน็ดหายเหนื่อยจากความหนักอึ้งของหน้าที่การงานประจำวันลงได้ 

ความที่ต้องตรากตรำในหน้าที่การงานอยู่หลายชั่วโมงประกอบกับงานในบ้านที่็เว้นก็ไม่ได้ด้วยนี้เอง ทำให้คู่สามีภรรยามีเวลาสำเริงสำราญด้วยกันในวันหนึ่งๆได้ไม่ถึง ๗๕ นาที 

ท้ายสุดก็สรุปความเห็นไว้ว่า ความเหน็ดเหนื่อยของชีวิตสมัยใหม่จากอาชีพการงานและงานในบ้าน ได้ทำให้สถิติการหย่าร้างสูงขึ้น และยังพบว่าสามีและภรรยา ต่างก็มีวิธีการผ่อนคลายความเหน็ดเหนื่อยของตนกันคนละแบบเสียด้วย

 

 

 

 

 

นั่นคือผลจากการใช้ชีวิตในโลกทุนนิยมที่ต้องบอกว่า น่าลำเค็ญเหลือเกิน

 

 

ซึ่งเราก็เชื่อว่าชีวิตที่เมืองไทยสำหรับผู้ที่ทำงานในเมืองหลวงหรือในเมืองใหญ่บางแห่งก็ไม่ต่างไปจากนี้สักเท่าไหร่ และด้วยวิถีชีวิตที่เปลี่ยนไปจากแต่ก่อนมากมายนี้เองก็จึงทำให้การทำความดีในฐานะพุทธศาสนิกชนต้องมีการปรับเปลี่ยนตามไปด้วยโดยปริยาย แล้วก็อาจนำมาซึ่งความสงสัยบ้างก็ได้ว่า…

 

 

ถ้าเราทำความดี ประพฤติตนดีในสังคม แต่ไม่เคยเข้าวัดหรือตักบาตร จะได้บุญหรือไม่ แตกต่างกันอย่างไร 

No bag No baht

 

บันทึกเช้านี้เป็นข่าวที่สมควรนำมาแปะไว้เพราะถือเป็นคัลเจอร์ช็อคอย่างหนี่งที่ในชีวิดต้องพบเจอความตรงข้ามที่ผันกลับมาอีกครั้ง

 

 

เป็นความพยายามที่จะกลับไปใช้ชีวิตให้กลมกลืนกับธรรมชาติมากที่สุด เบียดเบียนธรรมขาติให้น้อยที่สุด

 

 

อธิบายเสียไกล วกเข้าเรื่องเลยดีกว่า…