septimus' blog

Posts on ‘May 13th, 2010’

แม่โพสพ

 

เมื่อเช้าที่หน้าจอทีวี เห็นข่าวสั้นจุ๊ดวิ่งแว่บๆว่า มียาวิเศษสามารถช่วยให้คนกินมีอายุยืนถึง ๑๐๐ ปี

 

 

ทำให้นึกถึงนิทานพื้นบ้านภาคใต้ที่เพิ่งจะมีโอกาสได้อ่านเป็นครั้งแรกเมื่อเร็วๆนี้

 

 

เป็นนิทานที่คนภาคเหนืออย่างเราไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อน เรื่องราวในนิทานนั้นก็มีว่า…