septimus' blog

Posts on ‘May 20th, 2010’

Thailand unrest ~ แล้วลูกหลานจะอยู่ได้อย่างไร

 

 

สิ่งเหล่านี้เป็นกระบวนการ

 

ซึ่งทำมานาน

 

และเป็น Plot เรื่องที่เขาวางไว้เรียบร้อยแล้วว่าจะให้จบยังไง  

 

ลองลำดับภาพเหตุการณ์ดู

 

ก็เห็นว่ามีความเป็นไปได้

 

แล้วถ้าเป็นจริง 

 

ประเทศเรากำลังตกอยู่ในอันตรายอย่างมาก

 

เพราะตอนนี้คะแนนของประเทศเราใกล้เป็น Failed Stateเต็มทีแล้ว

 

(เหลืออีก 10 คะแนน ก็จะเป็นแล้ว)   

 

คุณโสภณฯยังบอกว่าจริงๆก็ไม่อยากยุ่งเรื่องการเมือง

 

แต่นี่เป็นความเป็นความตายของประเทศ

 

แล้วลูกหลานจะอยู่ได้อย่างไร