septimus' blog

Posts on ‘July 8th, 2011’

เที่ยวทะเลสายใหม่

Photobucket 

 

 

อาศัยเข้าบล็อกตัวเองไม่ได้ เที่ยวบล็อกที่อื่นบ้าง ก็พบอะไรดีๆเหมือนกัน     

 

และทำให้เข้าใจได้ว่า เมืองไทยใช่แต่จะพะวงสร้างรถไฟฟ้าสายใหม่ๆเท่านั้น     

 

หากยังมีงานสร้างอุโมงค์สายใหม่ที่ไม่เป็นข่าวคราวแม้แต่นิดเดียวของบ้านเรา     

 

เป็นเส้นทางจากมณฑลยูนนานทะลุเส้นทาง R3A ผ่านเชียงใหม่แม่ฮ่องสอน เข้าสู่เมืองหลวง เนปิดอว์ ของพม่า ผ่านเมืองตองอู เมืองแปร (เส้นทางเดินทัพของพระนเรศวร)  แล้วทะลุทะเลที่ อ่าวเบงกอล ในที่สุด    

 

ด้วยงบประมาณการก่อสร้างที่เข้าใจว่าในเฉพาะส่วนของบ้านเราเป็นเงินทั้งสิ้น ๓ หมื่นล้านบาท