septimus' blog

Posts on ‘January 15th, 2012’

ไม้พื้นเมือง … สายหยุด

 

 

Photobucket

 

 

สายหยุด                  หยุดกลิ่นฟุ้ง   ยามสาย   

สายบ่หยุด                เสน่ห์หาย      ห่างเศร้า    

กี่คืนกี่วันวาย            วางเทวษ       ราแม่    

ถวิลทุกขวบค่ำเช้า     หยุดได้          ฉันใด   

 

[ลิลิต ตะเลงพ่าย นิพนธ์โดย สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส (พระองค์เจ้าวาสุกรี สุวณฺณรํสี)]

 

 

 

เมขลาปลุกปล้ำ เอ้ย สอนโคลงบทนี้ให้แก่ชลาชลหนุ่มไทยไปโตเมืองนอกผู้กระหายความเป็นไทยโดยไม่รู้สาเหตุ