septimus' blog

Posts Tagged ‘กำเนิดภีษมะ’

ชงนิทาน: ภีษมะ-ศิขัณฑิณ

 

Photobucket 

 

เกลียดด้วยรักและภักดี

 

ถ้ามีจริง

 

จะต้องรักสักเท่าไหร่

 

จะต้องภักดีสักเพียงไหน

 

จึงจะเกลียดจนถึงขั้นสังหารกันได้