septimus' blog

Posts Tagged ‘ธรรมบันเทิง’

มหากาพย์มหาภารตะ ฉบับแปลของอาจารย์กรุณา และอาจารย์เรืองอุไร กุศลาสัย

   


มหาภารตะ(ภารตะที่ยิ่งใหญ่
= เรื่องราวที่ยิ่งใหญ่แห่งเผ่าพันธุ์ของชาวอินเดีย)
ได้ชื่อว่าเป็นมหากาพย์ที่ยาวที่สุดในโลกวรรณคดี คาดว่าใช้เวลาแต่งถึง 600 ปี(ระหว่าง
300 ปีก่อน ค.ศ. – ค.ศ. 300)
จนเสร็จสมบูรณ์เป็นมหากาพย์

หากอ้างตามฉบับของท่านนรสีมหานแล้วมหากาพย์นี้จะมีเพียงประมาณ
4 พันบรรทัดเท่านั้นที่เกี่ยวข้องกับใจความหลักของเรื่อง

ส่วนที่เหลือจะเป็นตำนานหรือนิทานปรัมปราที่แทรกเพิ่มเติมเข้าไปเป็นลักษณะเลี้ยวเข้าซอย
จนทำให้มหาภารตะมีลักษณะเสมือนการเดินทางที่ยาวไกลอ่านไปฟังไปนานๆพอเคลิ้มๆแล้วชวนงงได้ง่าย
เนื่องจากแวะไปตามตรอกซอกซอยเจอแยกที่ไหนเลี้ยวแวะเข้าไปหมด

จนมีคำประกาศในบรรพที่1 บทที่1 โศลกที่261 ของมหากาพย์เองว่า อะไรก็ตามที่มีอยู่ในมหาภารตะยังหาได้ในที่อื่นอีก
แต่ อะไรก็ตามที่ไม่มีในมหาภารตะจักหาไม่ได้ในที่อื่นใดอีกแล้ว