septimus' blog

มหากาพย์มหาภารตะ ฉบับแปลของอาจารย์กรุณา และอาจารย์เรืองอุไร กุศลาสัย

   


มหาภารตะ(ภารตะที่ยิ่งใหญ่
= เรื่องราวที่ยิ่งใหญ่แห่งเผ่าพันธุ์ของชาวอินเดีย)
ได้ชื่อว่าเป็นมหากาพย์ที่ยาวที่สุดในโลกวรรณคดี คาดว่าใช้เวลาแต่งถึง 600 ปี(ระหว่าง
300 ปีก่อน ค.ศ. – ค.ศ. 300)
จนเสร็จสมบูรณ์เป็นมหากาพย์

หากอ้างตามฉบับของท่านนรสีมหานแล้วมหากาพย์นี้จะมีเพียงประมาณ
4 พันบรรทัดเท่านั้นที่เกี่ยวข้องกับใจความหลักของเรื่อง

ส่วนที่เหลือจะเป็นตำนานหรือนิทานปรัมปราที่แทรกเพิ่มเติมเข้าไปเป็นลักษณะเลี้ยวเข้าซอย
จนทำให้มหาภารตะมีลักษณะเสมือนการเดินทางที่ยาวไกลอ่านไปฟังไปนานๆพอเคลิ้มๆแล้วชวนงงได้ง่าย
เนื่องจากแวะไปตามตรอกซอกซอยเจอแยกที่ไหนเลี้ยวแวะเข้าไปหมด

จนมีคำประกาศในบรรพที่1 บทที่1 โศลกที่261 ของมหากาพย์เองว่า อะไรก็ตามที่มีอยู่ในมหาภารตะยังหาได้ในที่อื่นอีก
แต่ อะไรก็ตามที่ไม่มีในมหาภารตะจักหาไม่ได้ในที่อื่นใดอีกแล้ว

   

.                        

   ถ้าพวกเธอสดับอย่างใคร่ครวญแล้ว
สุดท้ายพวกเธอจะกลายเป็นคนอื่นไป
 ฤาษีวยาสะกล่าวแก่ผู้สืบสกุลของพวกปาณฑพ

ก็เห็นจะป็นเช่นนั้น เมื่อดูจากท้องเรื่องที่เริ่มต้นที่ราชวงศ์กุรุอันเปรียบเสมือนไม้ใหญ่
ครั้นแตกกิ่งก้านสาขาออกไปกลับกลายเป็นว่าเจนเนอเรชั่นใหม่ไม่มีความเกี่ยวข้องใดเลยกับเจนเนอเรชั่นต้นฉบับ
เมื่อ…
ปาณฑพทั้งห้าเป็นโอรสของบรรดาเทพเทวา
เการพทั้งร้อยเป็นชั้นหลานสืบสายโลหิตของฤาษีวยาสะ
ภีษมะสายโลหิตโดยตรงของราชวงศ์กุรุกลับไร้ผู้สืบสกุลย่อที่มาของเหล่าปาณฑพและเการพกันสักเล็กน้อย

ครั้งหนึ่งครั้งเดียวยังมีเหล่าเทวดาทั้ง8 เรียกว่าคณะวสุ ต้องคำสาปจากฤาษีวศิษฐ์ให้ต้องลงมาเกิดยังภพมนุษย์เนื่องจากได้พากันทำความผิดลักขโมยวัววิเศษของฤาษีไปให้ภริยาผู้ถูกความโลภเข้าครอบงำของหนึ่งในสมาชิก…เทวดาทยุ

พระแม่คงคาทราบเรื่องก็จึงลงมายังภพมนุษย์เพื่อช่วยเหลือเพื่อนเทวดาทั้งคณะ…ที่ต้องลงมาจุติเท่านั้นและมียกเว้นหัวโจกเพียงหนึ่งเดียวที่ต้องมีชีวิตอยู่ในโลกมนุษย์จนสิ้นอายุขัยของความเป็นคน…


ด้วยการครองคู่อยู่กับพระราชาศานตนุ
แล้วเป็นอันต้องจากไปพร้อมพระโอรสนาม ศานตนพ หรือ คงคาทัตต์
ที่ต่อมาได้กลับคืนสู่อ้อมพระอุระของพระราชบิดา แล้วได้ชื่อใหม่อีกชื่อหนึ่งว่า ภีษมะ
เนื่องจากทรงทำการเสียสละอย่างใหญ่หลวงแม้จะทำให้ราชวงศ์กุรุต้องสูญสิ้นไปในเวลาต่อมาก็ตามที

นั่นคือการยอมสละตำแหน่งพระยุพราชและการยอมเป็นโสดไม่ร่วมประเวณีกับใครเพื่อเป็นข้อแลกเปลี่ยนกับนางสัตยาวตีผู้มีกลิ่นกายาหอมหวานเหลือทนให้ยอมเป็นพระมเหสีของพระราชบิดา

อันกลิ่นกายานี้ของนาง
ก็มีที่มาอันน่าพรั่นพรึง เนื่องจากยามที่นางถือกำเนิดเกิดมาเป็นอิสตรีรูปงามหากมีกลิ่นคาวปลาตลบอบอวลเป็นที่น่ารังเกียจแก่ผู้คนทั่วไป
แต่แล้วพระเจ้าคงจะเห็นใจจึงดลให้ฤาษีปราศรได้ผ่านมาพบประสบพักตร์แล้วหลงรักจนต้องต่อรองเงื่อนไขกับนาง
ให้กลิ่นกายกลับเป็นหอมจรุงหลังจากที่ได้เป็นสามีนาง…

อันนำมาซึ่งการถือกำเนิดของฤาษีวยาสะ
ผู้เล่าเรื่องมหาภารตะและเป็นบิดาของท้าวปาณฑุและท้าวธฤตราษฏร์ ที่เกิดจากมเหสีทั้งสองของน้องชายต่างบิดาของฤาษีเอง

ราชบัลลังก์แห่งกรุงหัสตินาปุระที่ราชวงศ์กุรุได้ครอบครองมาโดยตลอดก็ถึงคราต้องอันเดอร์นิวเมเนจเมนท์กลับกลายเป็นของเลือดเนื้อเชื้อไขของฤาษีวยาสะแทน
โดยผ่านการขึ้นครองฯต่อมาของท้าวปาณฑุและท้าวธฤตราษฏร์เป็นลำดับถัดไป
ทั้งนี้มีภีษมะเป็นหัวเรือใหญ่เอ้ยที่ปรึกษา..ผ่านการมีคู่ของทั้งท้าวปาณฑุและท้าวธฤตราษฏร์
ก็มีกำเนิดของกษัตริย์ปาณฑพทั้ง 5 และกลุ่มเการพ 100 บวก 1 นาง

โดยที่ ยุธิษฐิระ ภีมะ
อรชุน นกุลและสหเทพ เป็นราชบุตรของพระนางกุนตี และพระนางมาทรี
แต่ก็มิใช่สายเลือดของท้าวปาณฑุโดยตรง

ส่วนกลุ่มเการพ 100 บวก 1
นางนำโดยทุรโยชน์นั้นเป็นก้อนเนื้อที่ออกจากครรภ์พระนางคานธารีที่ครอสเซ็คชั่นในภายหลังแล้วแช่เนยใสไว้ 2 ปี ก็นับได้ว่าเป็นเลือดเนื้อเชื้อไขของท้าวธฤตราษฏร์    

(เการพ = ผู้สืบเชื้อสายจากกุรุ , ปาณฑพ = เกิดจากท้าวปาณฑุ)กุมารทั้ง 105
องค์พร้อมทั้งพี่น้องต่างบิดาหรือต่างมารดาของตัวที่แอบแฝงเข้ามาอย่างเงียบๆเช่นกรรณะ
ต่างเติบใหญ่ผ่านสุขและทุกข์เรียนรู้ลักษณะความเป็นไปของกันและกัน
มีความขัดแย้งที่ก่อตัวจากจุดเล็กๆแล้วขยายใหญ่ขึ้นๆตามกาลเวลาที่ล่วงไปของแต่ละคน

จนในที่สุด ดินพอกหางหมู บนจิตใจอันตกต่ำดำมืดของทรชนผู้มีอำนาจราชศักดิ์เฉกเช่นทุรโยชน์ก็ชักนำให้เกิดมหาศึกมหาสงครามล้างแค้นโค่นล้มเอาเป็นเอาตายต่อกันบนทุ่งกุรุ
undefined
สนใจติดตามอ่านเรื่องราวทั้งหมดซึ่งแปลโดยท่านอาจารย์กรุณา และอาจารย์เรืองอุไร กุศลาสัย ได้ที่…
บรรพที่ 1
อาทิบรรพ
http://storydhamma.blogspot.com.au/2013/02/1-44-70-280.html

บรรพที่ 2
สภาบรรพ
http://storydhamma.blogspot.com.au/2013/02/2-99-118-280.html

บรรพที่ 3
วนบรรพ
http://storydhamma.blogspot.com.au/2013/02/3-119-141-280.html

บรรพที่ 4
วิราฏบรรพ
http://storydhamma.blogspot.com.au/2013/02/4-142-150-280.html

บรรพที่ 5
อุโทยคบรรพ
http://storydhamma.blogspot.com.au/2013/02/5-152-164-280.html
บรรพที่ 6
ภีษมบรรพ
http://storydhamma.blogspot.com.au/2013/02/6-165-173-280.html

บรรพที่ 7
โทรณบรรพ
http://storydhamma.blogspot.com.au/2013/02/7-174-191-280.html

บรรพที่ 8
กรรณบรรพ
http://storydhamma.blogspot.com.au/2013/02/8-192-198-280.html

บรรพที่ 9
ศัลยบรรพ
http://storydhamma.blogspot.com.au/2013/02/9-199-209-280.html

บรรพที่ 10
เสาปติกบรรพ
http://storydhamma.blogspot.com.au/2013/02/10-210-217-280.html

บรรพที่ 11
สตรีบรรพ
http://storydhamma.blogspot.com.au/2013/02/11-218-226-280.html

บรรพที่ 12
ศานติบรรพ
http://storydhamma.blogspot.com.au/2013/02/12-227-233-280.html

บรรพที่ 13
อนุศาสนบรรพ
http://storydhamma.blogspot.com.au/2013/02/13-234-238-280.html

บรรพที่ 14
อัศวเมธิกบรรพ
http://storydhamma.blogspot.com.au/2013/02/14-241-248-280.html

บรรพที่ 15
อาศรมวาสิกบรรพ
http://storydhamma.blogspot.com.au/2013/02/15-249-255-280.html

บรรพที่ 16
เมาสลบรรพ
http://storydhamma.blogspot.com.au/2013/02/16-256-264-280.html

บรรพที่ 17
มหาปรสถานบรรพ
http://storydhamma.blogspot.com.au/2013/02/17-265-272-280.html

บรรพที่ 18
สุวรคาโรหณบรรพ
http://storydhamma.blogspot.com.au/2013/02/18-273-280.html


ขอกราบขอบพระคุณ
ท่านอาจารย์กรุณา และอาจารย์เรืองอุไร กุศลาสัย

และขอขอบคุณ


เว็บฟิสิกส์ราชมงคล


No Comments

 1. septimus says:

  #11

  hahahaha…

  and you didn’t want to do double lock ka khun P’?

  miss you ka xxxxxxxxx

  :)))

 2. septimus says:

  Photobucket

  Good morning ka P’ LOL…

  เรื่องราวบ้านโน้นสำคัญสุดๆคะคุณพี่ ในความเห็นข้าเจ้า ไม่มีข้อถก ไม่มีข้อโต้แย้ง ไม่มีข้อแก้ตัว นอกจาก ลงมือทำอย่างที่เค้าได้ชี้แนะกันทุกบ้านคะ

  ข้าเจ้าก็เลยปิดบ้าน ฮ่าฮ่าฮ่า…

  คุณพี่สบายดีนะคะ have a nice day ka xxx ^^

 3. athenaz says:

  ปิดบ้านใหม่เหรอค้า
  ไม่เปิดก็คุยตรงนี้แหละนะ (อันนี้ไม่ใช่ประตูใจล็อคไว้ที่แม่น้ำแซนนะคะ)

  เพิ่งเข้ามาค่ะ เดี๋ยวนี้ทางนี้เขาเปิดกว้างให้ให้บล็อกเกอร์แปลกๆนะ
  หาเรื่องที่อยากอ่านไม่ได้เลยค่ะมีแต่ของบ้านนี้ เพราะพี่ก็ยังไม่ได้อัพ อุ อุ
  นี่สงสัยนโยบายปิดบ้านเหมือนทันย่า

  How is Tuesday evening ka ?
  miss talking na ka sis xxx

 4. athenaz says:

  อ้อ กุญแจใจล็อครักไว้ให้พยานรับรู้ …
  น่าสนใจนะ สายน้ำแห่งพยานรักที่หนุ่มสาวทั่วโลกมาเยือน

  แต่ตอนเราไปบังเอิญมันล็อคไว้ก่อนแล้ว LoL :)

 5. septimus says:

  ดั้ยค่ะท่านปู่ ^__^

  ..ท่านปู่พูดจริงพูดเล่นคะ โดนงัดหลังบ้าน เนี่ยะค่ะ

 6. says:

  ก่อนหน้านี้ขโมยงัดหลังบ้าน….

  ขอกุญแจสักห้าหกแม่เถิดขอรับ…

 7. septimus says:

  hahahaha..
  น่าจะเป็นกุญแจที่คนรักกันจากทั่วโลกพากันไปล็อครักของพวกเค้าไว้โดยมีแม่น้ำเซนเป็นพยานคะคุณพี่

  Photobucket

  ..ที่จริงวันน้ันข้าเจ้าตลึงเพราะไม่นึกว่าที่ฝรั่งเศสจะมีความเชื่อที่มากมายปานนี้คะ ซึ่งกลับกันกับที่เวนิส ดินแดนโรแมนติคที่น่าจะมีมากกว่า แต่กลับไม่เป็นเช่นนั้นค่ะ

  สุขสันต์วันหยุดสุดสัปดาห์คะคุณพี่ xxxx

  *___^

 8. athenaz says:

  เซปคะ

  กุญแจอะไรคะเนี่ย ?
  กุญแจใจไขประตูสู่รักแห่งลุ่มน้ำแซนเหรอค้าาาา ?
  *________________^

  Bon Nuit kaaaa… xxx

 9. septimus says:

  B E A U – T I – F UL

  ขอบคุณมากค่ะคุณพี่
  คุณพี่เป็นศิลปินจริงๆ ก่อนนี้จะขนาดไหนน้ออออ lol..

  Good day ka xxxxxx

  :)))

  Photobucket

 10. athenaz says:

  Happy Valentine with this poem and a good night – tight sleep ka sis :

  Trails of Love

  Once upon a blue sky was a wild flower field,
  Lived in the valley nearest to the sky, near by the stars,

  Each of the wild one stands tall to touch a fresh of chillness.
  A masterpiece of nature that fearlessly grows up,
  A unique flower that lives its own way,
  In an embrace of breezy mountain wind.

  Her beauty is a wonder of attraction,
  Amid ranges of rocky mountain mist,
  Her beauty is astonished, with her elegant spike shade of rosy .

  It’s simply like a wander through rough route seeking a meaning of LOVE …
  None is easy, never be despair, be aware that love cares for sharing and giving.
  Till the last breath of courage….and last page of a dedicated trails…
  by AtheNaZ

 11. septimus says:

  ฮาฮาฮา ขอบคุณคุณพี่ด้วยค่ะ xxxxxxx

  คุณพี่รู้สึกเสียดายที่ไม่ใช่คนเรียนหนังสือตอนนี้บ้างรึเปล่าคะ ช่างสะดวกสบายซะเจงๆเนาะคะ เพียงแค่ปลายนิ้วสัมผัส ;p

 12. septimus says:

  Photobucket

  lol… Good morning ka P’

  :)))

 13. athenaz says:

  อ้าว เร่งวันเร่งคืน ..
  รู้แต่ว่าใกล้ๆ ตรุษจีนค่ะ

  *_______________^

 14. athenaz says:

  ต้องขอบคุณเทคโนโลยีสมัยใหม่่
  เข้าถึง e-book ได้้ แบ่งกันอ่านได้
  สมัยก่อนหนังสือเก่าแก่ หายาก ในห้องสมุดก็ยังขอยืมออกมาไม่ได้
  ต้องตะกายไปอ่านถึงที่ค่ะ


  ขอบคุณที่ sept ส่งต่อไว้ในโลกไร้พรมแดนนะคะ
  มากูดไนท์ไว้ก่อนอน เอ.. พรุ่งนี้ เอ้ย วันรุ่งขึ้นวาเลนไทน์นี่นา ..?