septimus' blog

คำคมจากธรรมะโมบาย โดย ว.วชิรเมธี

 

Photobucket

 

 

๕. อยู่คนเดียวจงระวังความคิด อยู่กับมิตรจงระวังวาจา อยู่กับมารดาบิดาจงระวังการปฏิบัติตน

ถ้าคิดไม่ระวังจะกลายเป็นคิดฟุ้งซ่าน ถ้าพูดไม่ระวังมิตรจะเข้าใจผิด ถ้าปฏิบัติไม่ดีต่อมารดาบิดาจะ

เป็นการสร้างบาปให้ตนเอง

 

๑๐. ดูข่าวการเมืองยิ่งดูยิ่งวุ่นวายยิ่งดูยิ่งฟุ้งซ่าน แต่หากกลับมาดูใจของตนอย่างมีสติ รู้เท่าทันทุก

เรื่องที่คิด ทุกจิตที่ทำ ทุกคำที่พูด ทุกครั้งที่เคลื่อนไหว ความทุกข์มากมายจะดับลง ดูจิตวันละนิดจิต

แจ่มใส

 

๑๔. คนไทยไปงานศพแทบทุกเย็นโดยไม่เคยรู้สักนิดว่าวันหนึ่งตัวเราจะเป็นศพ ดังนั้นเราควรฝึกไป

งานศพตัวเองทุกวันด้วยการบอกกับตัวเองว่า ความตายอยู่ใกล้แค่ปลายจมูก

 

๑๗. ในตัวเรามีทั้ง ๓ ฤดู เมื่อความโกรธเข้าครอบงำจิต ใจร้อนเป็นไฟดั่งฤดูร้อน เมื่อใดความ

โลภเข้าครอบงำอยากได้ จิตใจก็เพลิดเพลินเหมือนฤดูฝนเย็นฉ่ำ เมื่อใดความหลงเข้าครอบงำจิตใจ

ก็มืดมนไหวสะท้านเหมือนเดินอยู่กลางฤดูหนาว

  

๒๒. วิกฤตมีเพื่อพิสูจน์ปัญญา ปัญหามีเพื่อพิสูจน์ความสามารถ สิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตเราล้วนมี

ความหมาย ไม่มีสิ่งใดเกิดขึ้นมาอย่างว่างเปล่า ถ้าใช้ปัญญาพิจารณาอย่างลึกซึ้งจะเห็นคุณค่าของทุกสิ่งที่เข้ามาในชีวิต

  

๒๕. นัยอันลึกล้ำของคำว่าขอบคุณ ขอบคุณความไม่มีที่ทำให้รู้วิธีลุกขึ้นสู้ ขอบคุณความยากจนที่ทำให้เป็นคนมุมานะ ขอบคุณความล้มเหลวที่ทำให้เกิดความเชี่ยวชาญ

 

๓๐. อยู่ให้คนเขารัก จากไปให้คนเขาอาลัย ล่วงลับไปให้คนเอ่ยอ้างถึง อยู่ให้คนรักคืออยู่อย่างผู้

ให้ จากไปให้คนอาลัยคือก่อนจากสร้างสรรค์แต่สิ่งมีคุณค่า ล่วงลับไปให้คนระลึกถึงคือ เวลามีชีวิตทำแต่คุณงามความดีจนเป็นที่จดจำ

 

 

 

 

.

Photobucket

 


 

 

๑. ครั้งที่แม่ตบลงไปบนหน้าลูกอาจก่อให้เกิดความสั่นสะเทือนลึกลงไปสุดใจของลูก ทั้งชีวิต หนึ่ง

อ้อมกอดที่แม่บรรจงหยิบยื่นให้ลูกอาจก่อให้เกิดความพันผูกข้ามกาลเวลา ทุกๆปฏิสัมพันธ์เป็นได้ทั้งบาด

แผลและดอกไม้สำหรับลูก

 

๒. คนใกล้ชิดเป็นศัตรูแม้กำแพง 7 ชั้น ก็ป้องกันไม่ได้ ศัตรูที่มาจากภายนอกต่อให้ยกมาถึง ๙ ทัพ

เราก็มองเห็นและเตรียมตัวทัน แต่ศัตรูที่มาจากคนในด้วยกันคือศัตรูที่อันตรายที่สุดเพราะเรามักมอง

ไม่เห็น และไหวตัวไม่ทัน

 

๓. เวลาเรือเอียงเรามักจะมองเห็นและแก้ไขได้ทันท่วงที แต่ความลำเอียงในใจคนมักถูกปกปิด

อย่างมิดชิดและแสดงออกอย่างแยบยล กว่าจะรู้ว่าคนที่เรารักมากด้วยความลำเอียงบางครั้งมันก็สาย

เกินไป

 

๔. ไม่มีแรงใดเสมอด้วยแรงกรรม แรงฟ้ามนุษย์แก้ได้ด้วยสายล่อฟ้า แรงน้ำมนุษย์แก้ด้วยการ

เปลี่ยนเส้นทางหรือสร้างกำแพงกั้นน้ำ แรงพายุมนุษย์แก้ได้ด้วยการปลูกป่า แต่แรงกรรมมีแต่ต้องก้ม

หน้ารับโดยส่วนเดียว

 

๕. อยู่คนเดียวจงระวังความคิด อยู่กับมิตรจงระวังวาจา อยู่กับมารดาบิดาจงระวังการปฏิบัติตน

ถ้าคิดไม่ระวังจะกลายเป็นคิดฟุ้งซ่าน ถ้าพูดไม่ระวังมิตรจะเข้าใจผิด ถ้าปฏิบัติไม่ดีต่อมารดาบิดาจะ

เป็นการสร้างบาปให้ตนเอง

 

๖. ทำบาตรแตก ถ้วยแตก ชามแตก แก้วแตก ยังดีกว่าทำให้คนแตกกันเนื่องเพราะวัตถุที่แตก แล้ว

สามารถประสานให้ดีดังเดิม ได้อย่างง่ายดาย แต่ถ้าคนแตกสามัคคีกันเป็นฝักฝ่ายแล้ว บางทีทั้งชีวิตก็

ไม่สามารถสนิทสนมกันได้อีก

 

๗. สิ่งที่เราให้คนอื่นแท้จริงแล้วคือของที่เราฝากให้แก่ตนเองในวันข้างหน้า เช่น วันนี้เราด่าเขา

วันข้างหน้าเราจะถูกเขาด่า วันนี้เราโกงเขา วันข้างหน้าเราจะถูกเขาโกง วันนี้เราเนรคุณเขา

วันข้างหน้าเราจะถูกเขาเนรคุณ

 

๘. ความดีที่ทำไว้ในหมู่คนพาลถึงมากมายมหาศาลก็สูญเปล่า การทำสิ่งดีๆใก้แก่คนที่ไม่เห็นคุณค่าก็

ไม่ต่างอะไรกับการเทน้ำลงกองทราย ถึงเทอย่างไรก็ซึมหายหมด ดังนั้นจะทำดีกับใครควรใช้ปัญญา

คิดให้รอบคอบ

 

๙. การมีความสุขที่ก่อความทุกข์ให้คนอื่นนั้นไม่ใช่ความสุขที่แท้ มันเป็นได้แค่ความสุขจากการเกา

ขอบแผลที่กำลังคัน ยิ่งเกาดูเหมือนยิ่งสุข แต่แท้ที่จริงมันคือความทุกข์ที่แฝงมาอย่างแนบเนียน

 

๑๐. ดูข่าวการเมืองยิ่งดูยิ่งวุ่นวายยิ่งดูยิ่งฟุ้งซ่าน แต่หากกลับมาดูใจของตนอย่างมีสติ รู้เท่าทันทุก

เรื่องที่คิด ทุกจิตที่ทำ ทุกคำที่พูด ทุกครั้งที่เคลื่อนไหว ความทุกข์มากมายจะดับลง ดูจิตวันละนิดจิต

แจ่มใส

 

๑๑. น้ำขุ่นที่ใส่สารส้มลงไป น้ำที่ขุ่นนั้นก็ใสได้เหมือนกัน ใจขุ่นหากใส่สารแห่งความรู้สึกตัวลงไป

ไม่นานเท่าไรใจนั้นก็แจ่มกระจ่างเหมือนกัน น้ำขุ่นแก้ได้ฉันใด ใจขุ่นก็แก้ได้ฉันนั้น

 

๑๒. คนที่ทำงานผิดพลาดแล้วป่าวประกาศว่าเป็นความผิดของคนอื่น คือคนที่มีแต่จะผิดพลาดซ้ำแล้วซ้ำเล่า ส่วนคนที่ทำงานผิดพลาดแล้วลุกขึ้นมายอมรับอย่างองอาจเปิดเผย คือคนที่ไม่มีโอกาสผิดพลาดซ้ำอีกเลยในชีวิต

 

๑๓. ความไม่ประมาทเป็นทางแห่งความไม่ตาย ความประมาทเป็นทางแห่งความตาย ผู้ไม่ประมาท

ไม่มีวันตาย ผู้ประมาทไม่ต่างอะไรกับคนที่ตายแล้ว กวีบทนี้ทำให้พระเจ้าอโศกเปลี่ยนจากกษัตริย์ที่ดุ

ร้ายมาเป็นชาวพุทธชั้นนำ

 

๑๔. คนไทยไปงานศพแทบทุกเย็นโดยไม่เคยรู้สักนิดว่าวันหนึ่งตัวเราจะเป็นศพ ดังนั้นเราควรฝึกไป

งานศพตัวเองทุกวันด้วยการบอกกับตัวเองว่า ความตายอยู่ใกล้แค่ปลายจมูก

 

๑๕. อยากโชคดีไม่ใช่ไปหาวิธีลอดท้องช้าง แต่อยากโชคดีเริ่มกันที่การมีสติปัญญาในการดำเนินชีวิตประจำวัน ขอเพียงมีปัญญาโชคดีก็ไหลเข้ามาไม่ขาดสาย แต่ถ้าไร้ปัญญาโชคร้ายจะไหลเข้ามาเหมือนห่าฝน

 

๑๖. อ่านหนังสือเล่มนอกมากมายอาจทำให้รู้จักใครทั่วทั้งโลก แต่ไม่รู้วิธีดับทุกข์ในใจตัวเอง ส่วน

การอ่านหนังสือเล่มใน แม้ทำให้ไม่รู้จักใครอย่างกว้างขวาง แต่นำไปสู่การรู้จักตนอย่างลึกซึ้ง ดับ

ทุกข์ได้อย่างเด็ดขาด

 

๑๗. ในตัวเรามีทั้ง ๓ ฤดู เมื่อความโกรธเข้าครอบงำจิต ใจร้อนเป็นไฟดั่งฤดูร้อน เมื่อใดความ

โลภเข้าครอบงำอยากได้ จิตใจก็เพลิดเพลินเหมือนฤดูฝนเย็นฉ่ำ เมื่อใดความหลงเข้าครอบงำจิตใจ

ก็มืดมนไหวสะท้านเหมือนเดินอยู่กลางฤดูหนาว

 

๑๘. แม้ประตูคุกปิดล็อกอย่างแน่นหนา แต่คนพาลมากมายทยอยสู่ที่คุมขัง ความเลวร้ายประดาใน

ชีวิตเราไม่ได้เกิดจากมือที่มองไม่เห็นดลบันดาลให้เป็นไป แต่เกิดจากตัวเราพาตัวเข้าไปแส่หาด้วย

ความขลาดเขลาเบาปัญญาทั้งสิ้น

 

๑๙. ชีวิตแสนสั้นอยู่กันไม่นานก็ลาจาก ชีวิตเหมือนน้ำค้างสดใสในยามเช้าพอยามสายก็หายไป ชีวิต

เหมือนพยับแดด มองไกลๆเหมือนมีตัวตนน่าสนใจ แต่พอเข้าไปใกล้กลับเหมือนแต่ความว่างเปล่า

 

๒๐. นิ้วทั้ง ๕ ไม่เท่ากันฉันใด ความสามารถของแต่ละคนมีไม่เท่ากันฉันนั้น ธรรมชาติต้องการสอน

ให้เราอยู่ร่วมกันอย่างถ้อยทีถ้อยอาศัย บางสิ่งที่เขาขาดเราอาจมี บางสิ่งที่เขาดีเราอาจด้อย เรา

เกิดมาเพื่อเติมเต็มกันและกัน

 

๒๑. ในใจเรามีทั้งตัวสร้างและตัวเสื่อม ตัวสร้างคือธรรมมะ ตัวเสื่อมคือกิเลส เวลาอยากทำ

อะไรดีๆนั่นคือบทบาทของตัวสร้าง แต่ในขณะที่เราอยากทำดีกลับรู้สึกว่าไม่ควรจะทำ นั่นคือบทบาท

ของตัวเสื่อม

 

๒๒. วิกฤตมีเพื่อพิสูจน์ปัญญา ปัญหามีเพื่อพิสูจน์ความสามารถ สิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตเราล้วนมี

ความหมาย ไม่มีสิ่งใดเกิดขึ้นมาอย่างว่างเปล่า ถ้าใช้ปัญญาพิจารณาอย่างลึกซึ้งจะเห็นคุณค่าของทุกสิ่งที่เข้ามาในชีวิต

 

๒๓. น้ำที่ไหลแรงที่สุดคือน้ำใจ น้ำใจที่ปรารถนาจะช่วยคนทำให้คนจำนวนมากข้ามน้ำข้ามทะเลไป

ช่วยเพื่อนมนุษย์ ที่ตกยากได้อย่างไม่กลัวเหนื่อยล้า พรมแดนของประเทศก็ไม่สามารถขัดขวางน้ำใจ

คน

 

๒๔. ไฟจากเตาเผาไหม้มีแค่บางเวลา แต่ไฟกิเลสเผาไหม้อยู่ในใจตลอดเวลา ไฟที่ร้ายแรงที่สุด


จึงเป็นไฟแห่งกิเลส กล้องที่ส่องได้ไกลที่สุดคือ กล้องปัญญา ที่ส่องทะลุทะลวงไปถึงอดีต ปัจจุบัน และอนาคต

 


๒๕. นัยอันลึกล้ำของคำว่าขอบคุณ ขอบคุณความไม่มีที่ทำให้รู้วิธีลุกขึ้นสู้ ขอบคุณความยากจนที่ทำให้เป็นคนมุมานะ ขอบคุณความล้มเหลวที่ทำให้เกิดความเชี่ยวชาญ

 

๒๖. คนที่ปล่อยตัวปล่อยใจให้ตกเป็นทาสของความโกรธ ต่อให้นอนบนเตียงราคาแพงลิบลิ่ว ปูด้วย

พรมขนสัตว์ที่มีลวดลายบุปผชาติประดับไปทั้งผืน ก็ไม่อาจทำให้หลับตาลงอย่างเป็นสุขได้เลยตลอดรัตติกาลอันยาวนาน

 

๒๗. นัยอันลึกล้ำของคำว่าขอบคุณ ขอบคุณความผิดพลาดที่ทำให้ฉลาดยิ่งกว่าเดิม ขอบคุณความริษยาที่ทำให้กล้าสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ขอบคุณคำวิพากษ์วิจารณ์ที่ทำให้ผลิบานอย่างไร้ข้อตำหนิ

 

๒๘. แก้วที่คว่ำอยู่กลางสายฝน ต่อให้ฝนตกกระหน่ำทั้งคืนก็ไม่อาจเต็มไปด้วยน้ำ คนที่ไม่ยอมเปิดใจ

เรียนรู้ ต่อให้คลุกคลีอยู่กับนักปราชญ์ทั้งคืนก็ยังคงโง่เท่าเดิม

 

๒๙. นัยอันลึกล้ำของคำว่าขอบคุณ ขอบคุณความไม่รู้ที่ทำให้รู้จักครูที่ชื่อประสบการณ์ ขอบคุณความผิดหวังที่ทำให้ตั้งสติเพื่อลุกขึ้นใหม่ ขอบคุณศัตรูที่แกร่งกล้าที่ทำให้รู้ว่าเรายังไม่ใช่มืออาชีพ

 

๓๐. อยู่ให้คนเขารัก จากไปให้คนเขาอาลัย ล่วงลับไปให้คนเอ่ยอ้างถึง อยู่ให้คนรักคืออยู่อย่างผู้

ให้ จากไปให้คนอาลัยคือก่อนจากสร้างสรรค์แต่สิ่งมีคุณค่า ล่วงลับไปให้คนระลึกถึงคือ เวลามีชีวิตทำแต่คุณงามความดีจนเป็นที่จดจำ

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่มา: Fwd: ๓๐ คำคมจากธรรมะโมบาย โดย ว.วชิรเมธี 

 

No Comments

 1. septimus says:

  สวัสดียามเย็นค่ะคุณteayza

  ^___^

 2. septimus says:

  สวัสดียามเย็นค่ะคุณteayza

  ^___^

 3. teayza says:

  ธรรม ดีๆนำไปใช้กับชีวิต

 4. septimus says:

  ฮ่ะๆๆ……………..ขอบคุณมากค่ะเหล่าซือ ท่วงทำนองเพลงชวนให้น่าเที่ยวไม่หยุดเลยค่ะ ฮ่ะๆ………………………..

 5. septimus says:

  Good morning ค่ะP’athenazขอบคุณกุหลาบขาวบริสุทธิ์มากค่ะพี่ขา

  ไหนๆก็ไหนๆ ขอฝากสมทบแด่คนเผลอท้อแท้ด้วยอีกหนึ่งบทในคัมภีร์เต๋าค่ะ…

  “หนทางที่สว่างไสวจะดูเหมือนมืดมน หนทางที่ก้าวหน้าไปดูเหมือนท้อถอย หนทางที่ราบรื่นดูเหมือนคดเคี้ยว ศีลธรรมชั้นสูงดูเหมือนต่ำต้อยสามัญ ความบริสุทธิ์แท้จริงเหมือนเจือสี กุศลที่ยิ่งใหญ่ดูเหมือนไม่สมบูรณ์ กุศลธรรมอันหนักแน่นดูเหมือนเป็นบุญชั่วคราว กุศลที่ไม่เปลี่ยนแปลงตามกาลเวลาดูเหมือนกุศลธรรมที่เปลี่ยนแปลงรวดเร็ว เสียงที่ดังมากดังไกลแต่ดูเหมือนเป็นเสียงที่ไม่ได้ยิน สรรพสิ่งที่ใหญ่โตดูเหมือนเป็นสิ่งที่มองไม่เห็น”

  [คัมภีร์เต๋าบทที่๔๑]

 6. septimus says:

  ขอบคุณมากค่ะน้องเจี๊ยบ ขอให้น้องเจี๊ยบมีความสุขทุกวันเช่นกันนะคะ

  จริงด้วยจ้า…ปฏิบัติได้ถึงครึ่งก็กำไรมากมายแล้วจริงๆ

  *__^

 7. septimus says:

  ด้วยความยินดีค่ะคุณกุ้ง และอย่าลืมข้ออื่นๆด้วยนะคะ

  ^___^

 8. septimus says:

  ขอบคุณมากค่ะหนูมัท ช่อกุหลาบแดงงามจริงๆค่ะ คงจะหอมมากเลยเนาะ ฮ่ะๆๆ ………………

 9. septimus says:

  สวัสดีค่ะคุณkorpai ไปแล้วและกลับมาแล้วค่ะ

  ดีจังค่ะที่ธรรมะโมบายของท่านว.วชิรเมธีช่วยให้คุณไผ่สบายใจขึ้นค่ะ

  ^___^

 10. septimus says:

  Good morningค่ะคุณศศิ ปลอดภัยกลับมาแล้วค่ะ ขอบคุณมากนะคะ

  ^__^

 11. ana123 says:

  :)))

 12. initmate says:

  สวัสดีค่ะ พี่ sept ^ – ^

 13. athenaz says:

  Rose Rose Beautiful White ROSE flowers flowers flowers close up White rose

  :))
  peaceful week end na ka ..

 14. athenaz says:

  ธรรมะเตือนใจ เตือนสติมีให้เห็นเสมอ..

  แม้สิ่งเลวร้าย หากกรอ์ปด้วยมุมมองที่สร้างสรรค์
  พลังของคนท้อแท้ไม่มีวันเหือดแห้งแน่นอนค่ะ

  Mankind learns from their suffering than form success, I beleive so..

  -ขอบคุณธรรมะโมบาย เคลื่อนมาถึง Mblog ค่ะ

  P athenaz :))

 15. initmate says:

  ่ขอบคุณค่ะพี่

  เมื่อได้อ่าน ก็เหมือนได้นั่งฟังเทศน์ เลยค่ะ

  ปฏิบัติได้ถึงครึ่งก็กำไรมากมายแล้ว (เนอะพี่)

  มีความสุขกับวันหยุดนะคะ พี่

 16. pkkk2714 says:

  ๑๔. คนไทยไปงานศพแทบทุกเย็นโดยไม่เคยรู้สักนิดว่าวันหนึ่งตัวเราจะเป็นศพ ดังนั้นเราควรฝึกไป
  งานศพตัวเองทุกวันด้วยการบอกกับตัวเองว่า ความตายอยู่ใกล้แค่ปลายจมูก

  …………

  ขอนำไปปฏิบัติค่ะ เพราะยังไม่เคยทำ

  ขอบคุณค่ะ

 17. tomorrow02 says:

 18. korpai says:

  ดีจังเลยค่ะช่วงนี้จิตไม่ผ่องใสเลยค่ะ
  เสาร์นี้ไม่ออกไปไหนเหรอ
  มีความสุขนะคะ

 19. sazzie says:

  ขอบคุณที่นำมาแบ่งปันค่ะ

  เดินทางปลอดภัย เที่ยวให้สนุกค่ะ :)))))

 20. septimus says:

  เพื่อนๆคะพบกันวันจันทร์นะคะ … จะไปเที่ยวค่ะ

  Have a good weekend

  ^__^

Leave a Reply