ถึง คุณหญิงสุรัตน์ คุณกานดา คุณกาญจนากร !!!!!!!

September2

ผมไม่แน่ใจ ว่า ต่อไป อาจต้องเรียก คุณหญิง ว่า ท่านผู้หญิง หรือไม่

แต่ หัวหน้าครอบครัว ท่าน ได้ ทำ สำเร็จ แล้วที่จะก้าว  เป็นรัฐบาล พลเรือน

คณะแรก ที่ ใช้ กำลัง ปราบ ประชาชน 


เทียบชั้น รัฐบาล ถนอม และ สุจินดา


ผมไม่ได้ ขอร้อง อะไร แต่ อยากบอกให้ทราบ ว่า


ชื่อครอบ ครัว ท่านทุก คน จะถูกบอกเล่า ไปในครอบครัว ผมถึง ชั่ว ลูกชั่วหลาน

และต่อไปตลอดกาล

Read the rest of this entry »