Project 1.4 : แป้ง กับ สิ่งมีชีวิต ตัวเล็กๆ

June14

ขนมปัง เป็น ของ ที่ทำแล้ว ไม่ค่อย ประสบความสำเร็จ

ปาหัวสุนัขแตก เป็นส่วน ใหญ่ อย่างดี ก็พอ ทาน ได้

ปลอบใจตัวเอง ว่า ทำทานเองไม่มี สารเคมี …

นีกจะทำทีไร ต้องทำใจ ไว้ ล่วงหน้า …..

แต่ วันนี้ ทุก อย่าง ได้ เปลี่ยน ไป …..ฮา ….

อาจสืบเนื่องมาจากดูบอล แล้ว มันไม่สนุก หรือไง ไม่ทราบ

ลงมือทำขนมปัง แล้ว ปรากฏ ว่า ใช้ ได้ ทีเดียว เจียว … มีความสุขมากคะ

( การทำอาหาร ทำ ขนม นี่ความสุขอยู่ ตอน ลงมือทำ บางที เสร็จ แล้ว ตนทำอาจ

ไม่อยากทานเอาดื้อ ๆ แต่ คน ที่ เราทำให้ ทาน รับทาน อย่างมีความสุข เป็น ผลพวง

ที่ทำให้ ความสุข ดับเบิ้ล สอง เท่า )

Read the rest of this entry »

by posted under ครอบครัว | tagged under  |  18 Comments »    

Project 1.3 : โปรตีน ผัก เส้น และ น้ำซุบ

June13

เวลา ทำอาหารทีไร ชอบ คิด ว่า พอจะ ทำอะไร ที่ สนอง ความอยาก ของ ตัวเองได้ เกือบหมด ,,,,

ฮา

แต่ เพราะ ไม่ได้ ใช้ ชีวิต เป็น ครอบครัว ใหญ่ มานาน

เวลาที่จะทำอาหาร มักนีกทำ เป็นอาหารง่ายๆ ปรุงเร็ว อาหารจานเดียว เสมอ

พอ จะนีก ทำอาหาร เปนสำรับ แบบ ที่เคย ทาน ฝีมือแม่ มัก จะ นีก ไม่ค่อยออก

สมัยก่อน สำรับ มักมี กับข้าว สอง สาม อย่าง แนม น้ำพริก และ แกงจืด เสมอ

ชอบ น้ำพริก ผักต้ม ฝีมือแม่ แม่จะจับ ผัก เปน วงๆ และราด หัวกะทิ

แม่ มัก ใช้ คำ ว่า กะร่อย กะริบ ทำไปเรื่อย ๆ

สมัยก่อน ดูมีความ ประนีต เนื่อง จากเวลา หรือ ว่า รัก ที่จะทำ มากกว่า …เปน คำถาม ที่ไม่อยาก ตอบ …..

Read the rest of this entry »

Project 1.2 : เรือง กล้วยๆ

June13

ช่วงนี้ มีภาระกิจ เหมือน คนอื่นๆ คือ ตาม ดู บอลโลก ตามดูเกมส์ และ ตามดูนักบอล ด้วย 55555

ผู้หญิง ที่ดูบอล ส่วนใหญ่ เวลาคุยมัก คุยเรืองตัวนักบอล มากกว่า เพราะ คุยง่าย กว่า

คุยเรืองเกมส์ ให้ หนุ่ม ๆ วิเคราะห์ให้ ฟัง สนุกกว่า เพราะ ฟุตบอล ถือเปน โลก ของ ลูกผู้ชาย

แม้ว่า จะ มี ดราม่า ปน บ้างเวลา ต้องการได้ เปรียบ นอกสายตากรรมการ แต่ นั่น หนุ่ม ๆ เขา เรียกว่า

แทคติก แต่ สาวๆๆๆ ??? เขา เรียก ทอ แล๊ ” ( ต้องทำเสียง แบบ ตุ๊กกี้ )

 

ช่วงนี้ อยากทาน แป้งจี่ มาก เป็น ขนม ที่ไว้ เคลีย กล้วย ที่เริ่ม จะสุกเกินไป

หาทานที่ไหน ไม่ได้ นอกจากทำเอง …

Read the rest of this entry »

Project 1.1 !!

May11

วันนี้ ได้ โจทย์ จากพี่ที่รัก ว่าให้ อัพให้ได้ 10 ครั้ง แล้ว จะอนุญาต ให้ปฏิสังขรณ์ บ้านของเธอ

55555 เขียนเรือง ปากท้องน่าจะดี

Read the rest of this entry »

อดทน อดกลั้น !!!

May2

พระราชบัญญัติกฎอัยการศึก พุทธศักราช 2457 ฉบับนี้ยังใช้อยู่จนปัจจุบัน มีสาระสำคัญ คือ  

1. การประกาศกฎอัยการศึก จะเป็นไปโดยพระบรมราชโองการ หรือผู้บังคับบัญชาทหารที่มีกำลังอยู่ 

 

 

ใต้บังคับบัญชา ไม่น้อยกว่า 1 กองพัน ประกาศใช้ก็ได้ แต่ การยกเลิกใช้กฎอัยการศึกจะเป็นไปได้ต่อเมื่อมีพระบรมราชโองการประกาศเลิกใช้เท่านั้น  

2. ในเขตที่ประกาศใช้กฎอัยการศึกษา ให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายทหารมี อำนาจเหนือเจ้าหน้าที่ฝ่ายพลเรือน  

ในส่วนที่เกี่ยวกับการยุทธ การระงับปราบปราม หรือ การรักษาความสงบเรียบร้อย และเจ้าหน้าที่ฝ่ายพลเรือนต้องปฎิบัติตามความต้องการของเจ้าหน้าที่ฝ่ายทหาร ( มาตรา 6)

3. เมื่อประกาศใช้กฎอัยการศึกในตำบลใด เมืองใด มณฑลใด เจ้าหน้าที่ฝ่ายทหารมีอำนาจเต็มที่จะ 

 

 

 

 

 

 

ตรวจค้น ที่จะเกณฑ์ ที่จะห้าม ที่จะยึด ที่จะเข้าอาศัย ที่จะทำลายหรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ และที่จะขับไล่ ( มาตรา 8)

4. ความเสียหายที่จะเกิดขึ้นอย่างหนึ่งอย่างใด ในเรื่องอำนาจที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายทหารตามข้อ 3. บุคคล 

 

 

หรือบริษัทใดจะร้องขอค่าเสียหายหรือค่าปรับอย่างหนึ่งอย่างใดแก่เจ้าหน้าที่ฝ่ายทหารไม่ได้เลย …( มาตรา 16)

มาตราการทางกฏหมายที่ให้อำนาจแก่เจ้าหน้าที่ฝ่ายทหาร โดยกฎอัยการศึกนี้ ได้รับการยอมรับอย่างมั่นคงในรัฐธรรมนูญแห่งราชาอาณาจักรไทยตลอดมา ฉบับปัจจุบันก็ปรากฎความในมาตรา 222 ว่า  

มาตรา 222 พระมหากษัตริย์ทรงไว้ซึ่งพระราชอำนาจในการประกาศใช้และเลิกใช้กฎอัยการศึกตามลักษณะและวิธีการตามกฎหมายว่าด้วยกฎอัยการศึก

ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องประกาศใช้กฎอัยการศึกเฉพาะแห่งเป็นการรีบด่วน เจ้าหน้าที่ ฝ่ายทหารย่อมกระทำได้ตามกฎหมายว่าด้วยกฎอัยการศึก

จาก http://www.mh.ac.th/E_Dream_Web/Student_work/Thaitana61/wap002/page/auy%20ya%20kan%20suk.htm

 

 

Read the rest of this entry »

by posted under Uncategorized | tagged under  |  1 Comment »    

วันนี้ มีสาระอย่างยิ่ง !!!!!

May1

————————–

Read the rest of this entry »

by posted under Uncategorized | tagged under  |  2 Comments »    

เรือยๆ เปื่อยๆ

April24

วันนี้ คุณบัณฑิต เปลี่ยนไป๋……

Read the rest of this entry »

ไร้สาระและ เรื่อยเปื่อย !!!

April15

หมอบอกว่า ถ้าเครียด ให้ มอง โลกในแง่ดี และ ช่างแม่ง …. ( ปล่อยวาง )

Read the rest of this entry »

คนช่างฝัน !!!!

April9

หลังจากได้ไปออกกำลังกาย โดยไม่ตั้งใจ ในวันอังคาร ที่ผ่าน มา เพราะ คุณพี่เสื้อแดง ออกมาแรลลี่ที่ถนนสีลม 

เนื่องจากคิดว่า ตัวเองยังไหวอยู่ เพราะตอนเด็กเคยเดินจากโรงเรียนมาบ้าน จากสยามมาบ้าน 

แต่ มาถีงสัจจธรรม ตอน 500 เมตร สุดท้าย ขอเรียก taxi ปลอด ป้าย และธง กลับบ้าน ไปนอน หอบแดด ….ฮา

2 คน ยลตามช่อง คนนีง เห็น มาเยอะ จริงๆ เลยพี่ มาเป็นแสน เลย  มากกว่า ตอนเสื้อเหลืองอีก เยอะ จริงๆๆ 

ไอ้ตัว เราเห็นแค่ คน ปิด หัว กับ ปิด ท้าย ตรงกลางโบ๋ มันเยอะ ตรงไหน วะ

Read the rest of this entry »

by posted under Uncategorized | tagged under  |  8 Comments »    

ไร้สาระอีกนั่นแหละ !!!!

March24

ช่วงนี้ มี เรือง เครียด บางคน พี่ง ทางธรรม 

ออก แนว ปลงๆ อะไร จะ เกิด ก็ให้ มันเกิด 

จะมีอะไรก็แล้ว แต่ แต่ ชีวิตของเราก็ต้องดำเนินไป

และ ต้องอยู่ให้ ได้ ด้วย

Read the rest of this entry »

by posted under Uncategorized | tagged under  |  5 Comments »    
« Older EntriesNewer Entries »