ใครผิดถูก ให้ข้อกฏหมาย วิชาการด้านวิศวกรรมจราจร และการพิสูจน์หลักฐาน… ตัดสิน


VDO  ที่ท่านเห็น  คือเหตุการณ์จริงที่เกิดขึ้นกับข้าพเจ้า

เมื่อ  เวลา   6.31  น  กว่า ๆ   บนทางด่วนพระราม  9 
 

วันที่  30  ธันวาคม  2555

เืพื่อเป็นอุธทาหรณ์   ของเตือนใจ  กับผู้ใช้รถใชถนน  ทุกท่าน

ใครผิดถูก ให้ข้อกฏหมาย วิชาการด้านวิศวกรรมจราจร และการพิสูจน์หลักฐาน ตัดสิน