สุพรรณิการ์

ผมสลวยสวยขำดำเงา ให้ชื่อเจ้าว่าสุพรรณิการ์เอย

ท่านผู้อ่านเคยเกิดอาการ “เบื่อ” งานที่ทำอยู่บ้างหรือเปล่าคะ

December7

 

Image Hosting by PictureTrail.com 

(Self-portrait–Photo by Eve)

ท่านผู้อ่านเคยเกิดอาการ “เบื่อ” งานที่ทำอยู่บ้างหรือเปล่าคะ

Read the rest of this entry »

เรื่องเล่าจาก…ข้อสอบ

November22

กาลครั้งหนึ่ง…….ข้าพเจ้าเคยทำข้อสอบ

กาลครั้งหนึ่ง…….ข้าพเจ้าได้เป็นผู้คุมสอบ

และกาลครั้งหนึ่ง……ข้าพเจ้าได้ตรวจข้อสอบ

 

Image Hosting by PictureTrail.com

 

Read the rest of this entry »

เมื่อข้าพเจ้า….เข้าห้องสอบ

October24

Image Hosting by PictureTrail.com

Self-portrait….

 

Read the rest of this entry »

สอน….เมื่อข้าพเจ้าต้องสอนหนังสือ

October2

 

Image Hosting by PictureTrail.com

สมุดโน้ตดิฉันเองค่ะ

 

Read the rest of this entry »