สุพรรณิการ์

ผมสลวยสวยขำดำเงา ให้ชื่อเจ้าว่าสุพรรณิการ์เอย

Endless Spring…ยามเมือดอกไม้บาน

April18

เมื่อนักเคมีถ่ายรูป

Photo by Eve (Spring 2009)

สถานที่ Columbia, SC

 

Image Hosting by PictureTrail.com

 

“I’d rather have roses on my table than diamonds on my neck.” 

~Emma Goldman

 

 

Read the rest of this entry »