Blog Thai Custom

รวมเรื่องราวความรู้ ประเพณีไทย วัฒนธรรมไทย

ประเพณีไทย ประเพณีทานขันข้าว

December9

ประเพณีไทย ประเพณีทานขันข้าว

ประเพณีทานขันข้าว

ประเพณีทานขันข้าว ประเพณีการทำบุญเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้วายชนม์ไปแล้ว
เป็นวัฒนธรรมที่แสดงถึงความกตัญญูอีกแบบหนึ่งของชาวไทย
โดยนำสำรับกับข้าวไปถวายวัดในวันเทศกาลสำคัญ เช่น สงกรานต์
เข้าพรรษาและออกพรรษา หรือทำบุญอุทิศส่วนกุศลในโอกาสอื่นๆ

Read the rest of this entry »

ประเพณีไทย ประเพณีทานตุง

December9

ประเพณีไทย ประเพณีทานตุง

ประเพณีทานตุง

ประเพณีทานตุงเป็นการทำถวายเป็นพุทธบูชา ชาวล้านนาถือว่าเป็นการทำบุญอุทิศให้แก่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว

Read the rest of this entry »

ประเพณีไทย ประเพณีให้ทานไฟ

December9

ประเพณีไทย ประเพณีให้ทานไฟ  การให้ทานไฟ  เป็นประเพณีต้นแบบเฉพาะของพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดนคร
ศรีธรรมราช ที่ได้ปฏิบัติสืบต่อกันมาเป็นระยะเวลาที่ยาวนาน
แต่ประเพณีการให้ทานไฟนี้
อาจจะไม่คุ้นหูหรือเป็นที่รู้จักของผู้ที่ไม่สันทัดกับประเพณีทางถิ่นใต้
อาจจะคิดว่าเป็นการให้ “ไฟ” เป็น ทาน หรือ ถวายไฟร้อน ๆ แก่พระภิกษุสงฆ์
เคยมีผู้เข้าใจว่า “ถวายถ่านไฟ” เพราะภาษาถิ่นใต้ ออกสำเนียง “ทาน” เป็น
“ถ่าน” จึงเข้าใจไปอย่างนั้น การให้ทานไฟนี้ เป็นการถวายอาหารร้อน ๆ
แก่พระภิกษุสามเณรในฤดูหนาวหรือในช่วงอากาศเย็นของชาวนครศรีธรรมราช
ประเพณีนี้เป็นภูมิปัญญาของชาวบ้านที่มีความเชื่อในพระพุทธศาสนา
ต้องการทำบุญกับพระภิกษุสามเณร โดยการถวายอาหารบิณฑบาตภายในวัด
เพราะเมื่ออากาศหนาวเย็น พระภิกษุสามเณรไม่สะดวกที่จะออกไปบิณฑบาตนอกวัด
จึงกลายเป็นประเพณีใหัทานไฟในปัจจุบัน

Read the rest of this entry »

ประเพณีไทย ประเพณีเข้าอินทขีล

December3

ประเพณีไทย ประเพณีเข้าอินทขีล คือพิธีสักการบูชา เสาหลักเมือง

อินทขีล หรือเสาหลักเมืองของเชียงใหม่ ตั้งอยู่ภายในบริเวณ วัดเจดีย์หลวง
อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นวัดที่สร้างขึ้น ในรัชสมัยของ
พระญาแสนเมืองมา กษัตริย์แห่งราชวงศ์มังราย ซึ่งครองอาณาจักรล้านนาไทย

อินทขีล อยู่ในมณฑปจัตุรมุขวิหารทางด้านใต้ เสาหลักเมือง ก่อด้วยอิฐถือปูน
เชื่อกันว่า แต่เดิมอยู่ที่วัดสะดือเมือง ( หรือวัดอินทขีล )
ซึ่งเป็นที่ตั้ง หอประชุมติโลกราชในปัจจุบัน

ต่อมาได้ย้ายอินทขีลมาอยู่ที่วัดนี้ ภายหลังได้บูรณปฏิสังขรณ์ขึ้นใหม่
อินทขีลเป็นเสาหลักเมือง คู่บ้านคู่เมืองเชียงใหม่ เป็นที่เคารพสักการะ
และนับถือว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เป็นที่รวมวิญญาณของชาวเมือง
และบรรพบุรุษในอดีต เป็นปูชนียสถานสำคัญของเมืองเชียงใหม่

Read the rest of this entry »

ประเพณีไทย ประเพณีการเลี้ยงขันโตก

December3

ประเพณีไทย ประเพณีการเลี้ยงขันโตก เป็นประเพณีของชาวเหนือที่นิยมปฏิบัติสืบต่อกันมา
ตั้งแต่โบราณ การเลี้ยงแขกโดยการกินข้าวขันโตก ซึ่งอาจมีหลายชื่อทีใช้เรียก
ขานกัน เช่น กิ๋นข้าวแลงขันโตก หรือเรียกสั้นๆ ว่า ประเพณี ขันโตก
หรือสะโตก

    ขันโตกเป็นภาชนะที่ทำด้วยไม้ โดยนำมากลึงให้เป็นลักษณะกลมเหมือนถาด
ขันโตกขนาดเล็กนั้น จะมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ ๑๔ นิ้ว และขนาดใหญ่
จะมีขนาดอยู่ที่ประมาณ ๒๐ นิ้ว หรือถ้าเป็น
ขันโตกสำหรับ เจ้านายฝ่ายเหนือ หรือคหบดีก็จะดัดแปลงให้หรูหราตามแต่ฐานะ
บ้างก็ใช้เงินทำหรือ “ทองกาไหล่” หรือไม่ก็ลงรัก ปิดทอง

Read the rest of this entry »

ประเพณีไทย ประเพณีเลี้ยงดง

December3

ประเพณีไทย ประเพณีเลี้ยงดง

            ดง เชียงใหม่ จัดประเพณี “เลี้ยงดง”
บวงสรวงยักษ์ปู่แสะ-ย่าแสะ ประจำปีอย่างยิ่งใหญ่ เชือดควายดำสังเวย
ก่อนร่างทรงเริ่มเปิบเนื้อควายดิบอย่างเอร็ดอร่อย
คนไทยและต่างชาติครึ่งหมื่นแห่ร่วมชมพิธี

Read the rest of this entry »

ประเพณีไทย ประเพณีเลี้ยงผีขุนน้ำ

December3

ประเพณีไทย ประเพณีเลี้ยงผีขุนน้ำ

ลักษณะความเชื่อ

การเลี้ยงผีขุนน้ำ คือ
การทำพิธีสังเวยผีหรือเทวดาอารักษ์
ผู้เป็นหัวหน้าของผีอารักษ์ทั้งหลายที่ทำหน้าที่
ปกปักรักษาป่าไม้อันเป็นต้นน้ำลำธาร
เพื่อเป็นการขอบคุณเทวดาที่บันดาลให้มีน้ำใช้ในการเกษตรกรรม
โดยเฉพาะในเขตลุ่มน้ำของลำน้ำนั้น ๆ
และยังเป็นการขอให้ผีประจำขุนน้ำบันดาลให้ฝนตกและมีน้ำจากขุนน้ำหรือต้นน้ำ
นั้นลงมาสู่พื้นราบได้

ผีขุนน้ำเป็นอารักษ์ประจำต้นน้ำแต่ละสาย
ซึ่งสิงสถิตอยู่บนดอยสูงอันเป็นต้นแม่น้ำทั้งหลาย
มักจะอยู่ตามใต้ต้นไม้ใหญ่ ๆ เช่น ไม้ไฮ (ไทร) ไม้มะค่า หรือไม้ยาง เป็นต้น

ชาวบ้านก็จะอัญเชิญมาสถิตอยู่ในหอผีที่ปลูกขึ้นอย่างค่อนข้างถาวรใต้ต้นไม้
เหล่านั้น ผีขุนน้ำที่อยู่แม่น้ำใดก็จะได้ชื่อตามแม่น้ำนั้น เช่น ขุนลาว
เป็นผีอยู่ต้นแม่น้ำ-ลาว เขตอำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย ขุนวัง
อยู่ต้นแม่น้ำวัง ในจังหวัดลำปาง ขุนออน อยู่ต้นแม่น้ำ แม่ออน
เขตอำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นต้น

Read the rest of this entry »

ประเพณีไทย ประเพณีลากพระ

December3

ประเพณีไทย ประเพณีลากพระ บางท้องถิ่นเรียกว่า ประเพณีชักพระ
เป็นประเพณีพื้นเมืองของชาวภาคใต้ ได้สืบทอดมาตั้งแต่สมัยโบราณถึงปัจจุบัน
และเป็นประเพณีที่มีกำหนดการแน่นอน คือ จัดทำในแรม 1 ค่ำ เดือน 11 ของทุกปี
ตรงกับวันออกพรรษา

ที่มาของประเพณี เมื่อพระพุทธองค์ทรงผนวชได้
7 พรรษา และ พรรษาที่ 7 นั้นได้เสด็จไปจำพรรษา ณ สวรรค์ชั้นดาวดึงส์ ครั้นออกพรรษาแล้ว
ยามเช้าของแรม 1 ค่ำ เดือน 11 ได้เสด็จกลับมายังโลกมนุษย์ ในการนี้พุทธบริษัททั้ง
4 ประกอบด้วย ภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก และ อุบาสิกา ซึ่งรอคอยพระพุทธองค์มาเป็นเวลานานถึง
3 เดือน ครั้งทราบว่า พระพุทธเจ้าเสด็จกลับ จึงได้รับเสด็จและได้นำภัตตาหารคาวหวานไปถวายด้วย
ผู้ไปทีหลังนั่งไกล ไม่สามารถเข้าไปถวายภัตตาหารด้วยตัวเองได้ จึงใช้ใบไม้ห่ออาหารและส่งผ่านชุมชนต่อๆกันไป
เพื่อขอความอนุเคราะห์ต่อผู้นั่งใกล้ๆ ถวายแทน บุญประเพณีลากพระ จึงมีขนมต้มหรือที่เรียกตามภาษาถิ่นว่า
“ต้ม” เป็นขนมประจำประเพณีทำด้วยข้าวเหนียว ห่อด้วยใบไม้อ่อนๆ
เช่น ใบจาก ใบลาน ใบตาล ใบมะพร้าว หรือ ใบกะพ้อ เป็นต้น

Read the rest of this entry »

ประเพณีไทย ประเพณีการแข่งโพน

December3
ประเพณีการแข่งโพนหรือประชันโพน ประเพณีไทย

เป็นประเพณีอย่างหนึ่งของชาวปักษ์ใต้ โดยเฉพาะที่จังหวัดพัทลุง
ที่เชื่อกันว่าเกิดขึ้นมาพร้อม ๆ กับประเพณีลากพระ
เพราะเป็นการปฏิบัติที่เกี่ยวข้องต่อเนื่องกันก่อนที่จะมีการลากพระในวันแรม
1 ค่ำ เดือน 11 อันเป็นวันพระออกพรรษา
 

Read the rest of this entry »

ประเพณีไทย ประเพณีขึ้นธาตุเดือนเก้า

November20

ประเพณีไทย ประเพณีขึ้นธาตุเดือนเก้า จังหวัดตาก

        งานบุญขึ้นธาตุเดือนเก้า
เป็นประเพณีที่ปฏิบัติกันสืบมาจากอดีตสู่ปัจจุบันของชาวบ้านอำเภอบ้านตาก
จังหวัดตาก จัดขึ้นเพื่อบูชา พระบรมสารีริกธาตุ แห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ สถานที่จัดพิธี คือ วัดพระบรมธาตุ วัดเก่าแก่คู่บ้านคู่เมือง ที่นี้มีหลักฐานสำคัญ คือ เจดีย์ยุทธหัตถีอนุสรณ์ สถานการศึกระหว่าง พ่อขุนรามคำแหง กับ ขุนสามชน เจ้าเมืองฉอ

Read the rest of this entry »

« Older Entries