thaipsyop

กองพันปฏิบัติการจิตวิทยา(พัน.ปจว.) www.thaipsyop.com

ทำไมเรารักในหลวง กองพันปฏิบัติการจิตวิทยา พัน.ปจว.

November18

                         “เราจะทิ้งประชาชนไปได้อย่างไร ถ้าหากประชาชนไม่ละทิ้งพระองค์”  
เป็นสิ่งที่ข้าพเจ้าซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน

.

                          


        สิ่งที่เป็นประจักษ์พยาน
หรือที่เป็นรูปธรรมสะท้อนออกมาในรูปของโครงการในพระราชดำริต่าง ๆ
มากมายเป็นสิ่งที่ข้าพเจ้าซึมซับมาตั้งแต่เริ่มจำความได้ว่าในหลวงพระองค์ท่านทรงงานหนัก
ทรงงานเพื่อพสกนิกรของพระองค์ท่านจะได้อยู่ดีกินดี ได้หายทนทุกข์จากความยากลำบาก แผ่นดินทั่วทุกหนแห่งที่คนทั่วไปไม่อยากที่จะไป
แต่พระองค์เสด็จพระราชดำเนินพื้นที่ใดที่ประชาชนชาวไทยทนทุกข์จากความลำบากพระองค์เสด็จพระราชดำเนินไปช่วยแก้เปรียบเสมือนสายฝนที่ช่วยชโลมพื้นดินที่แห้งผาด
สิ่งนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งที่หยิบยกมาเพื่อสนับสนุนคำถามที่ถามในข้างต้นว่า
“ทำไมคนไทยถึงรักในหลวง” ก็เพราะในหลวงทรงรักประชาชนของพระองค์ท่าน
ทรงไม่เคยทอดทิ้งประชาชนของพระองค์ดังเช่นที่เคยให้ไว้ครั้งก่อนที่พระองค์จะเสด็จต่างประเทศมีใจความว่า
“เราจะทิ้งประชาชนไปได้อย่างไร ถ้าหากประชาชนไม่ละทิ้งพระองค์”
เป็นสิ่งที่ข้าพเจ้าซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน โดยการจะซื่อสัตย์ต่อหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความจงรักภักดีต่อสถาบัน
และทำคุณประโยชน์ต่อประเทศชาติจวบจนชีวิตจะหาไม

ร.ท.กฤกิต
แสงสว่าง

ผบ.มว.รณรงค์ที่

by posted under Uncategorized | No Comments »    

You must be logged in to post a comment.