thaipsyop

กองพันปฏิบัติการจิตวิทยา(พัน.ปจว.) www.thaipsyop.com

ทำไมเรารักในหลวง กองพันปฏิบัติการจิตวิทยา พัน.ปจว.

December22

                      หลากเหตุผลที่คนไทยรักในหลวง

.

                              

                    หลากเหตุผลที่คนไทยรักในหลวง
สิ่งเตือนสติคนเราในตอนนี้ความสุขของ พระมหากษัตริย์ หนึ่งปีที่ผ่านมา….เราใส่ เสื้อเหลือง เราใส่ สาย รัดข้อมือสีเหลือง…… 
 
 
 

                    คนนับแสน
ไปนั่งรอเป็นชั่วโมงๆ หน้าพระที่นั่งอนันตสมาคม
เพื่อจะได้เห็นพระพักตร์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพียงไม่กี่นาที วันนั้น
ในขณะที่ทั้งโลกเริ่มเชื่อศรัทธาในระบบการปกครองโดยมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
เราได้แสดงให้โลกได้เห็นว่ามีประเทศเล็กๆ ประเทศหนึ่งที่คนทั้งชาติซื่อสัตย์
จงรักภักดีต่อราชวงศ์จักรีและพระมหากษัตริย์อันทรงเป็นที่รักยิ่งของคนไทย  สิบสองปีที่ผ่านมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระประชวรหนักด้วยโรคหัวใจเพราะทรงงานหนักเกินไปในขณะเดียวกันสมเด็จพระราชชนนีก็ทรงพระประชวรหนัก
อยู่ ณ โรงพยาบาลศิริราชเช่นกัน
เรายังจำรูปในหนังสือพิมพ์ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมและพระราชทรงถือม้วนแผนที่กรุงเทพฯเพราะน้ำกำลังท่วมกรุงอยู่
ยังจำกันได้ไหม  34 ปีที่ผ่านมา วันที่
๑๔ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๑๖ เป็นครั้งแรกในรัชกาลที่เกิด วิกฤติด้านการเมืองรุนแรงที่สุดวันนั้นนิสิตนักศึกษาและประชาชนนับหมื่นนับแสนเดินขบวน
ประท้วงรัฐบาล เหตุการณ์ร้ายแรงยิ่งขึ้นตำรวจทหารยิ่งประชาชน
ในขณะที่นิสิตนักศึกษาก็เผาสถานที่ราชการเกิดกลียุคทุกหย่อมหญ้า
คนไทยฆ่าคนไทยด้วยกันเอง คืนนั้นสถานีโทรทัศน์ทุกช่องถ่ายทอดสดจากพระราชวังสวน
จิตรลดา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำรัสกับคนไทยทุกคนว่า
“คนไทยจะฆ่าคนไทยด้วยกันไม่ได้ทุกอย่างต้องสงบโดยฉับพลัน”
และทุกอย่างก็สงบโดยฉับพลัน หลังจากนั้นไม่นานมีฝรั่งคนหนึ่งมาถามผมว่า
“เป็นไปได้อย่างไร ที่คนๆ เดียวจะมีอำนาจเหนือคนทั้งประเทศได้อย่างนั้น” ผมไม่ได้ตอบแต่ตอนนั้นใจผมคิดถึงประโยคที่ มรว.คึกฤกธิ์ ปราโมชฯ
ได้ให้สัมภาษณ์กับสถานีโทรทัศน์
BBC ว่าพระองค์เป็น ‘SOUL OF THE NATION’ หรือ
“จิตวิญญาณของคนไทยทั้งชาติ” ยังจำกันได้ไหมแล้ววันนี้เรากำลังทำอะไรกันอยู่เราสร้างค่านิยมผิดๆ
ว่าคนที่ประสบความสำเร็จคือคนที่มีเงินมากที่สุด
เราโกงทุกครั้งที่มีโอกาสเราเรียกร้องประชาธิปไตยโดยคิดถึงแต่ “สิทธิ” แต่ลืมคำว่า
“หน้าที่” เรากำลังฆ่ากันเองทุกวันในภาคใต้เราสร้าง “กฎหมู่” ให้เหนือ “กฎหมาย”
เราเดินขบวนประท้วงในทุกอย่างที่เราไม่เห็นด้วย เราก้าวร้าวต่อกัน เราแตกแยกกัน
และทั้งโลกกำลังจับตามองเราอยู่ เราเคยหยุดคิดกันบ้างไหมว่า
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราจะทรงเสียพระทัยเพียงใด ๘๐ ชันษาของพระองค์ท่าน
หากเปรียบกับคนธรรมดาก็สมควรที่จะได้พักเต็มที่ ได้รับการดูแลและระมัดระวังเป็นพิเศษ
ไม่สมควรที่จะตรากตำทำงานหนัก หรือ กระทบกระเทือนใจแต่อย่างใด 

            แต่กลับเป็นว่า
ในปีที่ครบ ๘๐ ชันษา ของพระองค์ท่านยังต้องทรงงานอยู่ตลอดเวลา ทั้งๆ
ที่ทรงต้องอยู่ภายใต้การถวาย การดูแลของคณะแพทย์
พระองค์ต้องรับทุกข์ของคนไทยทั้งชาติ ความสุข
ของพระมหากษัตริย์พระองค์นี้ไม่ใช่จะประทับอยู่ในพระราชวังใหญ่โตสวยงาม แห่
ล้อมด้วยเข้าราชบริพาร หากแต่ความสุขของพระมหากษัตริย์พำระองค์นี้คือเมื่อประชาชนของพระองค์ท่านรกสามัคคีกัน
รู้จักความพอเพียงและสติเพียงเท่านี้เอง แล้ววันนี้เรากำลังทำอะไรกันอยู่
หรือนี่คือการ แสดงความกตเวทีต่อพระมหากษัตริย์ของเรา


 

จ.ส.อ.วิเชียร  เหมือทรัพย์

 


 by posted under Uncategorized | 14 Comments »    
14 Comments to

“ทำไมเรารักในหลวง กองพันปฏิบัติการจิตวิทยา พัน.ปจว.”

 1. December 4th, 2012 at 8:33 am       ร่งฤโ๊ Says:
 2. May 15th, 2011 at 9:18 pm       นายศรัณย์ โพธิ์คำ Says:

  ข้าพระพุทธเจ้าขอถวายฎีกาผ่านทางระบบ Internet ให้พระองค์มีพระราชวินิจฉัย สั่งให้แพทย์และพยาบาลโรงพยาบาลศูนย์อุดรธานี ฉีดยาให้ข้าพระพุทธเจ้าถึงแก่ความตาย ในการไปพบแพทย์ตามนัดครั้งต่อไป วันที่ 4 กรกฎาคม 2554 ขอให้ข้าพระพุทธเจ้าละสังขารเวลาประมาณเที่ยงตรง สำหรับพิธีงานศพ ไม่ให้มีพิธีสงฆ์ของศาสนาพุทธหรือศาสนาใดทั้งสิ้น ตายวันนั้นตอนเที่ยงๆก็ให้เผาวันนั้นเวลาประมาณ 17.01น.ทันที สำหรับผู้จุดไฟเผาศพข้าพระพุทธเจ้า ขอให้เป้นหลานที่ชื่อเก๋ง หรืออีด หรือพี่นึก หรือลุงสร้อย หรือเขียวเท่านั้นคนใดคนหนึ่ง ข้าพระพุทธเจ้าเป็นทุกข์กับโรคจิตเภท ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ศรัณย์ โพธิ์คำ (ข้าพระพุทธเจ้ารังเกียจคนชั่ว,อุปนิสสัย)ถ้าไม่ให้โพสต์ขอให้ประเทศไทยเสียเอกราชให้ต่างชาติภายใน 1 ปีนี้!


 3. May 15th, 2011 at 9:14 pm       นายศรัณย์ โพธิ์คำ Says:

  ข้าพระพุทธเจ้าขอถวายฎีกาผ่านทางระบบ Internet ให้พระองค์มีพระราชวินิจฉัย สั่งให้แพทย์และพยาบาลโรงพยาบาลศูนย์อุดรธานี ฉีดยาให้ข้าพระพุทธเจ้าถึงแก่ความตาย ในการไปพบแพทย์ตามนัดครั้งต่อไป วันที่ 4 กรกฎาคม 2554 ขอให้ข้าพระพุทธเจ้าละสังขารเวลาประมาณเที่ยงตรง สำหรับพิธีงานศพ ไม่ให้มีพิธีสงฆ์ของศาสนาพุทธหรือศาสนาใดทั้งสิ้น ตายวันนั้นตอนเที่ยงๆก็ให้เผาวันนั้นเวลาประมาณ 17.01น.ทันที สำหรับผู้จุดไฟเผาศพข้าพระพุทธเจ้า ขอให้เป้นหลานที่ชื่อเก๋ง หรืออีด หรือพี่นึก หรือลุงสร้อย หรือเขียวเท่านั้นคนใดคนหนึ่ง ข้าพระพุทธเจ้าเป็นทุกข์กับโรคจิตเภท ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ศรัณย์ โพธิ์คำ


 4. January 2nd, 2011 at 6:27 pm       septimus Says:

  Photobucket


 5. December 22nd, 2010 at 3:06 am       ปุ๊กกี้ Says:

  ดิฉันเป็นคนลพบุรีมาทำงานที่สนามบินดอนเมืองจนย้ายมาสุวรรณภูมิอยู่มา10ปีและก็ไม่สุขใจเหมือนอยู่ลพบุรีบ้านเราเลยเน๊าะ รักคนลพบุรีทู๊กคนเลยคร๊า


 6. November 30th, 2010 at 3:44 pm       wanpen Says:

  ไม่มีกษัตริย์ องค์ใด ในโลกนี้
  จะแสนดี สุดประเสริฐ แห่งสยาม
  องค์ราชัน ภูมิพลฯ ล้นเกล้าฯงาม
  น้ำพระทัย ทั้งโลกสาม สวยสดเอย


 7. November 30th, 2010 at 3:38 pm       wanpen Says:

  ไม่มีกษัตริย์ องค์ใด ในโลกนี้
  ประเสริฐศรี ล้นเกล้า ของชาวสยาม
  องค์ภูมิพลฯ ทรงเมมตา ทั่วทุกยาม
  ดูแลลูก ไทยสยาม ดั่งพ่อเมือง


 8. June 30th, 2010 at 1:54 pm       anneapi Says:

  ขออนุญาติคัดลอกสิ่งที่อ่านพบ มาแบ่งปันค่ะ
  “ฉันยืนยัน ว่าฉัน ไม่เป็นกลาง
  ถามหาข้าง ฉันเลือก ข้างในหลวง
  เพราะพระองค์ ทรงทำเพื่อ ไทยทั้งปวง
  เพราะทรงเป็น ในหลวง ของทุกคน…”


 9. May 17th, 2010 at 10:03 pm       madhyena Says:

  ที่สุดของปวงชนชาวไทย ที่จะหาไดมาทัดเทียมหรือทดแทนได้ และผมก็เป็นคนไทยคนหนึ่งที่รักพระองค์ท่านเหนือสิ่งอื่นใดในชีวิต ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญตลอดกาลเช่นกันครับ


 10. May 17th, 2010 at 9:51 pm       madhyena Says:

  พระองค์ทรงงานหนักเพื่อปวงประชาหาราชาไดในโลก”ทัดเทียมและทดแทน”ได้ ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยืนนานตลอดกาล


 11. April 8th, 2010 at 11:18 am       naturehome Says:

  ท่านทรงดำเนินชีวิตอย่างเรียบง่าย ไม่เห่อเหิมฟุ้งเฟ้อ ท่านทรงหนักแน่น และยังมีพระเมตตาให้สติให้คำแนะนำกับปวงชนชาวไทยเรื่อยมา

  แต่พวกไม่รู้จักพอบางคน กลับคิดร้ายต่อท่าน บาปจึงย่อมหนักหนาขึ้น


 12. April 5th, 2010 at 5:19 pm       ชื่นชม Says:

  ขอชื่นชมทุกท่านในกองพัน ปจว. มีโอกาสได้ชมส่วนหนึ่งของพวกท่านมาออกทีวีในรายการหนึ่ง แม้ว่างานจะหนักและน่าจะเหนื่อย แต่ดูทุกท่านดูอารมณ์ดีและมีความเข้าใจในเพื่อนมนุษย์ที่เป็นคนไทยด้วยกัน เขียนเล่าประสบการณ์มาเล่าสู่กันฟังบ้างนะคะ แม้ไม่ได้มาเม้นท์ก็ตามอ่านทุกตอนค่ะ
  หลาย ๆ คนที่มาร่วมชุมนุมเสื้อแดง อาจจะมาเพราะค่าจ้าง มาเพราะเฮตามกัน แต่ฟังพวกแกนนำนรกมาก ๆ ก็คล้อยตามกันไป อยากให้มีหน่วยงาน ปจว.ในทุกพื้นที่ช่วยกันเปิดตาเปิดใจคนไทยที่หลงผิดด้วยค่ะ


 13. April 1st, 2010 at 3:27 pm       esangirl2553 Says:

  Poll กำลังสำรวจว่ารัฐควรยุบสภาหรือไม่ – เข้าไปใช้สิทธิประชาชนนะ
  คลิกไปที่ http://bit.ly/9xSrQv เพื่อช่วยกันโหวต ท่านเห็นว่ารัฐบาลสมควรจะยุบสภา หรือไม่ ? เป็นการใช้สิทธิของประชาชนพลังเงียบที่ไม่เกี่ยวข้องกับฝ่ายใด ความคิดเห็นเสียงส่วนใหญ่ออกมาอย่างไร ผู้เกี่ยวข้องควรต้องฟัง


 14. April 1st, 2010 at 3:26 pm       esangirl2553 Says:

  Poll กำลังสำรวจว่ารัฐควรยุบสภาหรือไม่ – เข้าไปใช้สิทธิประชาชนนะ
  คลิกไปที่ http://bit.ly/9xSrQv เพื่อช่วยกันโหวต ท่านเห็นว่ารัฐบาลสมควรจะยุบสภา หรือไม่ ? เป็นการใช้สิทธิของประชาชนพลังเงียบที่ไม่เกี่ยวข้องกับฝ่ายใด ความคิดเห็นเสียงส่วนใหญ่ออกมาอย่างไร ผู้เกี่ยวข้องควรต้องฟัง

  ลองไปดูมันทำ http://www.uppicweb.com/x/i/ix/8n7hg.gif


You must be logged in to post a comment.