วฤก

เขียนเพราะอยากเขียน

Author Archive

thirawatthana

This user hasn't shared any biographical information

Homepage: drnui.com

ฝนหม่น

September9

คนไทที่หายไป

July10

ไม่อยากเช้า

July2

สันติชัยปราการ ภาค VOTE NO

June1

http://drnui.com/poempix/santichaip.jpg

วิสาขบูชา

May15

Vote No

May1

ปลาไหลไม่ลื่น

April11

ไม่เลือกเรา เขามาแน่ !

April3

Mother Earth & Tsunami

March14

เจ็ดล้านประจานตน

February19

« Older Entries