ว.แหวนลงยา

บทความและบทกวีตามแรงกระตุ้นจากเหตุบ้านการเมือง

ห ล ว ง ต า ม ห า บั ว

January31

.

สรรพสิ่ง สงบนิ่ง

หลวงตาละทิ้งสังขาร

ดับธาตุขันธ์ อันตรธาน

สู่ภพนิพพาน นิรันดร

วัดป่าบ้านตาด สงัดสงบ

ทวนทบ หลักธรรม คำสอน

ทุกถ้อยคำเทศน์ ทุกบทตอน

ทุกเอื้ออาทร จากหลวงตา

ชี้ทาง สร้างโลก โลกุตระ

แบบอย่างสมถะแห่งวัดป่า

ไร้สิ่ง ยั่วเย้า มายา

เรียบง่าย ธรรมดา สามัญ

ชี้ทาง สร้างโลก โลกียะ

ให้รู้ลดรู้ละ การยึดมั่น

อาสวกิเลส รู้เท่าทัน

ฝึกจิต พิชิตมัน ให้หมอบคลาน

กราบศพ หลวงตามหาบัว

คำสอนชี้ ดี-ชั่ว จะสืบสาน

ผ้าป่าช่วยชาติ คือตำนาน

พระป่า ผู้สร้างฐาน ท้องพระคลัง

วัดป่าบ้านตาด สะอาด สงบ

ไม่เลือนลบ หลักธรรม คำสอนสั่ง

คุณูปการ หลวงตา จะจีรัง

เป็นรากหยั่ง บัวพิสุทธิ์ แห่งพุทธธรรม

ว.แหวนลงยา

One Comment to

“ห ล ว ง ต า ม ห า บั ว”

  1. January 31st, 2011 at 11:09 pm       11arrows Says:

    ขอน้อมนบกราบกราน
    ขอดวงพระวิญญาณอริยสงฆ์…เมตตาเรา


You must be logged in to post a comment.