wannaprasart mblog

เท้าที่ย่าง ทางที่เลือก

 

เท้าที่ย่าง ทางที่เลือก

หนึ่ง ก้าว เท้า ที่ ย่าง
เพียงหนึ่งทางที่เลือกสรร
ผ่าน ปี เดือน และ วัน
หัวใจมั่นไม่สั่นคลอน

“ฝากฟ้า” มา “ฝากดิน”
สองชีวิน ปูน กับ ปอน
ชัดเจน ทุกวรรค ตอน
ทุก จัง หวะ ของ ชี วี

มอบให้ คุณปอน และหลานปูน

สุเทพ วรรณประสาท
๒๑ มกราคม ๒๕๔๙

 

เท้าที่ย่าง,ทางที่เลือก

เท้าที่ย่าง ทางที่เลือก


ในมือหยาบอาบเหงื่อมีเนื้อนิ่ม
ในแย้มยิ้มยินดีมีเหงื่อท่วม
ในความงามความง่ายง่ายไม่กำกวม
มีการร่วมแรงกันสร้างสรรค์งาน

เธอไม่เพียงทอผ้าดอกที่รัก
แต่เธอถักทอชีวิตผลิต ผสาน
เธอทอโลก ทอแรง แต่งตำนาน
เป็นสายธารที่หล่อเลี้ยงเคียงแผ่นดิน

เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์

เท้าที่ย่าง,ทางที่เลือก

เท้าที่ย่าง ทางที่เลือก

ในอ้อมกอดแห่งขุนเขา

…ที่นี่

ฝากชีวี

ไว้กับ

ผืนดิน

แผ่นฟ้า

และห้วงน้ำ

อากาศที่บริสุทธิ์

แมกไม้ที่เขียวขจี

…………

จิตใจเปี่ยมสุข

สุขภาพกายที่แข็งแรง

…..

ในอ้อมกอดแห่งขุนเขา

ฟากฟ้าดาราพราวยามค่ำคืน

ชื่นใจ…เรามีไร่และมีรัก

ปอน

httpv://www.youtube.com/watch?v=feckJqruN50

แด่เธอ – ครูซัน

www.santipap.com
webmaster@santipap.com

 

…รู้สึก…อย่างลึกซึ้ง ซึ่งสำเนียง เสียงภายใน

…wannaprasart blog.


ข้อความ แบ่งปัน