wannaprasart mblog

เรามิใช่เพียง…ผู้แสวงหา

ภาพที่ 1

แสวงหา

เรามิใช่เพียงผู้แสวงหา

“เมื่อมนุษย์ เริ่มสรรสร้าง และรังสรร

ผู้แข็งแรง แข็งขัน เริ่มขู่เข็น

ผู้อ่อนแอ คับแค้น แสนลำเค็ญ

มองไม่เห็น หนทางสู้ ผู้ขัดแย้ง”

.

.

.

.

.


เรามิใช่เพียง…ผู้แสวงหา

ภาพที่ 2

ผู้แสวงหา

เรามิใช่เพียงผู้แสวงหา


สรรพสิ่ง วิ่งวนเวียน เปลี่ยนไฉน

ตามสาเหตุ ปัจจัย ให้เหมาะสม

ส่วนมนุษย์ ปรับใจกาย ให้กลืนกลม

สุขนิยม สร้างนิยาม ตามกฎเกณฑ์


เมื่อมนุษย์ เริ่มสรรสร้าง และรังสรร

ผู้แข็งแรง แข็งขัน เริ่มขู่เข็น

ผู้อ่อนแอ คับแค้น แสนลำเค็ญ

มองไม่เห็น หนทางสู้ ผู้ขัดแย้ง

.

.

ภาพที่ 3

ผู้แสวงหา

เรามิใช่เพียงผู้แสวงหา

มีมนุษย์ อีกส่วนหนึ่ง ซึ่งสงสัย

ปฏิเสธ กฎทั้งหลาย ด้วยหน่ายแหนง

ผู้อ่อนแอ เริ่มเรียนรู้ ผู้แข็งแรง

เสาะแสวง ปรัชญา กล้าท้าทาย


ยิ่งสงสัย ยิ่งดัดแปลง แสวงหา

ยิ่งคัดค้าน ยิ่งหาญกล้า ท้ากฎหมาย

ชั่วชีวิต ต้องคับข้อง หมองใจกาย

ชั่วชีวา ต้องมลาย ตลอดมา

..
.

 

ภาพที่ 4

ผู้แสวงหา

เรามิใช่เพียงผู้แสวงหา

.

.

เขาเหล่านั้น ผ่านทุกข์ยาก ลำบากเข็ญ

มิใช่เช่น เป็นเพียงผู้ แสวงหา

เราต้องรวม ร่วมต่อสู้ ชูชัยมา

มิ…เพียงผู้…แสวงหา นะพี่น้อง

 

สำนวน คันชั่ง ตราชูธรรม
๓๐ กันยายน ๒๕๒๙

ปรับปรุง ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๒

 

…รู้สึก…แลลึกซึ้ง ซึ่งสำเนียง เสียงภายใน

ภาพที่ 5

ผู้แสวงหา

เรามิใช่เพียงผู้แสวงหา