wannaprasart mblog

ต้นธารแห่งความยุติธรรม

ภาพที่ 1

ต้นธาร,ความยุติธรรม

ต้นธารแห่งความยุติธรรม


“ผองกู ผู้ทุกข์ยาก ร่วมลำบาก และตรากตรำ

เที่ยงตรง เป็นธงนำ ยุติธรรม เป็นต้นธาร

ต้นธาร,ความยุติธรรม

ทนายสุวัตร อภัยภักดิ์

 

ต้นธารแห่งความยุติธรรม

(กาพย์ยานี ๑๑)

มนุษย์ เมื่อสืบพันธุ์
ก็สู้กัน เพื่อสร้างกฎ
มึง กู ก็รู้หมด
บัญญัติบท กฎ คำสั่ง

กฎเกณฑ์ เช่นตราชู
คือจานคู่ และคันชั่ง
มึง มัน ดันเสาดั้ง
มีหรือหวัง จะตั้งตรง

ตัวกู ก็ทนาย
ด้วยต่างฝ่าย หมายประสงค์
ชูธรรม ดั่งชูธง
ยุติลง ที่ต้นธาร

ต้นธาร,ความยุติธรรม

ต้นธารแห่งความยุติธรรม


สายธาร ยุติธรรม
จากต้นน้ำ สามประสาน
มึง กู สู่อัยการ
ศาลสูงสุด สถิตที่

มนุษย์ มีศรีศักดิ์
ต่างตระหนัก ในศักดิ์ศรี
พ่อกู องค์รพี
แต่วิถี กูต้อยต่ำ

ผองกู ผู้ทุกข์ยาก
ร่วมลำบาก และตรากตรำ
เที่ยงตรง เป็นธงนำ
ยุติธรรม เป็นต้นธาร

“มอบแด่… ท่านสุวัตร อภัยภักดิ์ ท่านนิติธร ล้ำเหลือ และทีมทนายพันธมิตร ทุกท่าน…”

ด้วยจิตคารวะ
คันชั่ง ตราชูธรรม
วันรพี 7 สิงหาคม 2552

ต้นธาร,ความยุติธรรม

ต้นธารแห่งความยุติธรรม

 

ต้นธาร,ความยุติธรรม

ต้นธารแห่งความยุติธรรม

 

ต้นธาร,ความยุติธรรม

ต้นธารแห่งความยุติธรรม