wannaprasart mblog

“วีระ” อ่านแถลงการณ์ทวงคืนดินแดนไทย จี้ ผบ.ทบ.ผลักดันทหาร/ปชช.กัมพูชา ออกจาก พท.4.6 ตร.กม.ทันที

<font size="3px" color="#FF0000"

โดย ASTVผู้จัดการออนไลน์ 20 กันยายน 2552 15:39 น.
.


<font size="4px" color="#0000CD"

ศูนย์ข่าวขอนแก่น- เครือข่ายประชาชนผู้รักชาติ แสดงเจตนารมณ์

อ่านแถลงการณ์บนผามออีแดงสำเร็จ จะดำเนินการตามกฎหมาย

ทวงคืนดินแดน 4.6 ตร.กม.ทั้งเอาผิดผู้ทำให้ไทยต้องเสียดินแดน จี้

รัฐบาลกัมพูชาเร่งผลักดันประชาชนและทหารกัมพูชาออกไป ชี้

ทหารฝืนคำสั่งนายกรัฐมนตรี แต่ปฏิบัติตามกฎอัยการศึกเคร่งครัด

ดังนั้น ผบ.ทบ.ต้องผลักดันผู้รุกล้ำดินแดนออกจากไทยไปทันที

เตรียมมาตรการตอบโต้ หาก ผบ.ทบ.ยังดื้อตาใส

.


คลิกที่นี่
เพื่อฟัง นายวีระ สมความคิด อ่านแถลงการณ์ทวงคืนดินแดนรอบปราสาทพระวิหาร พื้นที่ 4.6 ตารางกิโลเมตร


<font size="3px" color="#000000"

วันนี้ (20 ก.ย.) เมื่อเวลา 11.00 น.กลุ่มคนไทยรักชาตินำโดยนาย

วีระ สมความคิด ประธานเครือข่ายประชาชนต้านคอร์รัปชัน และภาคีเครือ

ข่ายติดตามสถานการณ์กรณีเขาพระวิหาร พร้อมตัวแทนคนรักชาติ พร้อม

คณะสื่อมวลชน จำนวน 33 คน จากเดิมที่จะให้ตัวแทนประชาชน 76

จังหวัด ได้เดินทางไปยังผามออีแดง เพื่ออ่านแถลงการณ์ทวงคืนดินแดน

รอบปราสาทพระวิหาร พื้นที่ 4.6 ตารางกิโลเมตร

นายวีระ สมความคิด ประธานเครือข่ายประชาชนต้านคอร์รัปชัน และ

ภาคีเครือข่ายติดตามสถานการณ์กรณีเขาพระวิหาร ได้อ่านแถลงการณ์

ใจความสรุปว่า จะดำเนินการทุกวิถีทางตามกรอบของกฎหมาย ทวงคืนดิน

แดนรอบปราสาทพระวิหาร 4.6 ตร.กม.พร้อมทั้งจะเอาผิดผู้ละเว้นปฏิบัติ

หน้าที่และปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ ทำให้ประเทศไทยต้องสูญเสียดินแดน

รอบปราสาทพระวิหาร

ขอยืนยันว่า พื้นที่รอบปราสาทพระวิหารอยู่ในเขตประเทศไทย ตาม

หลักปักปันเขตแดนที่ประเทศฝรั่งเศสได้ร่างขึ้น ขอประท้วงรัฐบาลกัมพูชา

ที่เอาประชาชนและทหาร เข้ามาในพื้นที่รอบปราสาทพระวิหาร และขอให้

นำประชาชนและทหารกัมพูชาออกไปจากพื้นที่ดังกล่าว

ทั้งนี้ นายวีระ ได้ให้สัมภาษณ์หลังเดินทางลงมาจากผามออีแดง ว่า

เครือข่ายประชาชนคนไทยรักชาติ ไม่ได้รับความสะดวกจากทหารในการ

ขึ้นไปอ่านแถลงการณ์ทวงคืนดินแดนรอบปราสาทเขาพระวิหาร โดยอ้าง

ว่าต้องปฏิบัติตามกฎอัยการศึกอย่างเข้มงวด ทั้งที่ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ

นายกรัฐมนตรี ได้ให้สัมภาษณ์ว่าจะอำนวยความสะดวกประชาชนในการ

เดินทางขึ้นไปอ่านแถลงการณ์บนผามออีแดง

เครือข่ายประชาชนผู้รักชาติ เราไม่ฝ่าฝืนกฎหมาย และทหารปฏิบัติ

ตามกฎอัยการศึกอย่างเคร่งครัดแล้ว พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา ผู้

บัญชาการทหารบก ก็ไม่มีทางเลือกอื่น ต้องปฏิบัติตามกฎหมายเช่นกัน

และต้องผลักดันประชาชนและทหารกัมพูชาออกจากพื้นที่ 4.6 ตร.กม.โดย

ทันที โดยเครือข่ายประชาชนผู้รักชาติจะให้เวลาสักระยะหนึ่ง ถ้า

ผบ.ทบ.ไม่ทำตามกฎอัยการศึก เครือข่ายประชาชนผู้รักชาติ จะดำเนินการ

ตามกฎหมาย พร้อมทั้งจะมีมาตรการตอบโต้ต่อไป

ข้อความ

<font size="3px" color="#FF0000"