wannaprasart mblog

อิสยาห์ 19 – ภาระเกี่ยวกับอียิปต์,Prince of Egypt – The Deliver Us Artist: Disney

The Prince of Egypt

2.”และเราจะกวนให้คนอียิปต์ต่อสู้กับคนอียิปต์ และเขาจะสู้รบกัน
ทุกคนรบพี่น้องของตน และทุกคนรบเพื่อนบ้านของตน
เมืองรบกับเมือง ราชอาณาจักรรบกับราชอาณาจักร”

อิสยาห์ 19:2

Short url : http://goo.gl/nQDsxI

Share|
var addthis_config = {“data_track_clickback”:true};

Isaih’s messageThe Prince
of Egypt Soundtrack –
“Deliver Us” (Track 2) Performed by Ofra Haza

 

 อิสยาห์ 19
 

1.
ครุวาทเกี่ยวกับอียิปต์

ดูเถิด พระเจ้าทรงเมฆอันรวดเร็ว
และเสด็จมายังอียิปต์ต่อพระพักตร์พระองค์
รูปเคารพแห่งอียิปต์จะสั่นสะเทือน
และใจของคนอียิปต์จะละลายไปภายในตัวเขา

2. และเราจะกวนให้คนอียิปต์ต่อสู้กับคนอียิปต์ และเขาจะสู้รบกันทุกคนรบพี่น้องของตน
และทุกคนรบเพื่อนบ้านของตน
เมืองรบกับเมือง
ราชอาณาจักรรบกับราชอาณาจักร

3. และคนอียิปต์ก็จะจนใจ และเราจะกระทำให้แผนงานของเขายุ่งเหยิงและเขาจะปรึกษารูปเคารพและพวกหมอดู
และคนทรง และพ่อมดแม่มด

4. และเราจะมอบคนอียิปต์ไว้ในมือของนายที่แข็งกระด้างและพระราชาดุร้ายคนหนึ่งจะปกครองเหนือเขา
องค์พระผู้เป็นเจ้า
พระเจ้าจอมโยธาตรัสดังนี้แหละ

5. และน้ำจะแห้งไปจากทะเล และแม่น้ำแห้งผาก

6. และคลองของมันจะเน่าเหม็น
และแควของแม่น้ำไนล์แห่งอียิปต์จะน้อยลงและแห้งไปต้นอ้อและกอปรือจะเหี่ยวแห้ง

7. กอแขมที่แม่น้ำไนล์ ที่ริมฝั่งแม่น้ำและทั้งสิ้นที่หว่านลงข้างแม่น้ำนั้นจะแห้งไป
จะถูกไล่ไปเสียและไม่มีอีก

8. ชาวประมงจะร้องทุกข์ คือบรรดาผู้ที่ตกเบ็ดในแม่น้ำไนล์จะไว้ทุกข์และผู้ที่ทอดแหลงในน้ำจะอ่อนระทวย

9. คนงานที่หวีป่านจะหมดหวัง ทั้งคนที่ทอฝ้ายขาวด้วย

10. บรรดาผู้ที่เป็นหลัก ของแผ่นดินต้องถูกบีบคั้นและบรรดาผู้ที่ทำงานรับจ้างจะเศร้าใจ

11. พวกเจ้านายแห่งโศอันโง่บัดซบทีเดียวที่ปรึกษาที่ฉลาดของฟาโรห์ให้คำปรึกษาอย่างโง่เขลา
พวกเจ้าจะพูดกับฟาโรห์ได้อย่างไรว่า
“ข้าบาทเป็นบุตรของนักปราชญ์
เป็นเชื้อสายของกษัตริย์โบราณ”

12. นักปราชญ์ของท่านอยู่ที่ไหน ให้เขาบอกท่านและให้เขาทำให้แจ้งซิว่าพระเจ้าจอมโยธามีพระประสงค์อะไรกับอียิปต์

13.เจ้านายแห่งโศอันกลายเป็นคนโง่และเจ้านายแห่งเมมฟิสถูกหลอกลวงแล้ว
บรรดาผู้ที่เป็นศิลามุมเอกของเผ่าของอียิปต์
ได้นำอียิปต์ให้หลงไป

14. พระเจ้าทรงปนดวงจิตแห่งความยุ่งเหยิงไว้ในอียิปต์และเขาทั้งหลายได้กระทำให้อียิปต์แชเชือนในการกระทำทั้งสิ้นของมัน
ดั่งคนเมาโซเซอยู่บนสิ่งที่เขาอาเจียน

15. ไม่มีอะไรที่จะกระทำได้เพื่อช่วยอียิปต์


ซึ่งหัวก็ดี
หางก็ดี หรือใบตาลก็ดี ต้นอ้อเล็กก็ดี อาจจะทำได้

16. วันนั้น คนอียิปต์จะเป็นเหมือนผู้หญิง


สั่นสะเทือนและกลัวต่อพระหัตถ์

ซึ่งพระเจ้าจอมโยธาทรงกวัดแกว่งเหนือเขา

17. และแผ่นดินยูดาห์จะเป็นที่หวาดกลัวแก่คนอียิปต์เมื่อกล่าวชื่อให้คนหนึ่งคนใด
เขาก็กลัว
เพราะพระประสงค์ของพระเจ้าจอมโยธา
ซึ่งทรงประสงค์ต่อเขาทั้งหลาย

18. ในวันนั้น จะมีห้าหัวเมืองในแผ่นดินอียิปต์ซึ่งพูดภาษาของคานาอันและสาบานต่อพระเจ้าจอมโยธา
เมืองหนึ่งเขาจะเรียกว่า เมืองอาทิตย์

19. ในวันนั้น จะมีแท่นบูชาแท่นหนึ่งแด่พระเจ้าในท่ามกลางแผ่นดินอียิปต์และมีเสาศักดิ์สิทธิ์แด่พระเจ้าที่พรมแดน
20.
จะเป็นหมายสำคัญและเป็นพยานในแผ่นดินอียิปต์ถึงพระเจ้าจอมโยธา
เมื่อเขาทั้งหลายร้องทูลต่อพระเจ้าเหตุด้วยผู้บีบบังคับเขา
พระองค์จะทรงส่งผู้ช่วยและผู้ป้องกันผู้หนึ่งมาให้เขา
ผู้จะช่วยกู้เขาไว้

21. และพระเจ้าจะสำแดงพระองค์ให้เป็นที่รู้จักแก่คนอียิปต์และคนอียิปต์จะรู้จักพระเจ้าในวันนั้น
และนมัสการด้วยถวายเครื่องสักการบูชาและเครื่องถวาย


และเขาทั้งหลายจะบนบานและแก้บนต่อพระเจ้า

22. และพระเจ้าจะโจมตีอียิปต์ ทรงโจมตีพลางทรงรักษาพลางและเขาทั้งหลายจะหันกลับมาหาพระเจ้า
และพระองค์จะทรงฟังคำวิงวอนของเขาและทรงรักษาเขา

23. ในวันนั้น จะมีทางหลวงจากอียิปต์ถึงอัสซีเรียและคนอัสซีเรียจะเข้ามายังอียิปต์
และคนอียิปต์ยังอัสซีเรีย

24. ในวันนั้น อิสราเอลจะเป็นที่สามกับอียิปต์และกับอัสซีเรียเป็นพรท่ามกลางแผ่นดินโลก

25. เป็นผู้ที่พระเจ้าจอมโยธาทรงอำนวยพระพรว่า“อียิปต์ชนชาติของเราจงได้รับพร
และอัสซีเรียผลงานแห่งมือของเรา
และอิสราเอลมรดกของเรา”

 

      OLD
TESTAMENT:ISAIAH:19

 


“The Frogs Who Desired a King”

a fable ascribed to Aesop.

“In times of crisis,
people may desire a strong ruler to protect them,

but a strong ruler can quickly
and easily become a tyrant”

http://olddreamz.com/puzzle/ISAIAH/frog.gif

HOME

อิสยาห์ 19 – ภาระเกี่ยวกับอียิปต์,Prince of Egypt – The Deliver Us Artist: Disney
Short url : http://goo.gl/nQDsxI

The Prince of Egypt

…รู้สึก…แลลึกซึ้ง ซึ่งสำเนียง เสียงภายใน…
wannaprasart blog.

Tweet แบ่งปัน

…. textarea {color:#620108;}