wannaprasart mblog

บทเพลงจากพระราชนิพนธ์ สมเด็จพระเทพฯ – " เดินตามรอยเท้าพ่อ "กราบบังคมทูลฝ่าละอองพระบาท ขอพระราชทานราชานุญาต…

.

Share
|


var addthis_config = {“data_track_clickback”:true};
เวทีชาวบ้าน
เวทีพันธมิตร


25/11/52 เวทีชาวบ้านเวทีพันธมิตร ช่วงที่ 1บทเพลงจากพระราชนิพนธ์ สมเด็จพระเทพฯ – เดินตามรอยเท้าพ่อ


3 playlists


เดินตาม
ร้อยเท้าพ่อ 8:54


สมเด็จ
พระเทพฯ ตามรอยเท้าพ่อเดินตาม
รอยเท้าพ่อ 7:50

ขับร้องโดย เตือนใจ สินธุวณิก รศ.สุทธิ พิกุลศิริ มานพ อำพันธุ์

บทเพลงตามรอยเท้าพ่อ ผลิตโดย มานพ อำพันธุ์ ประชาสัมพันธ์จังหวัดนครสวรรค์

พระราชนิพนธ์


“เดินตามรอยเท้าพ่อ”

     


ย้อนกลับ


หน้าหลัก


อ่านหน้าต่อ
ตามรอยเท้าพ่อ

var from=5;var to=10;var delay=10;
var glowColor=”#cccc33″;
var i=to;var j=0;textPulseDown();function textPulseUp(){if(!document.all)
return
if(ifrom){theText.style.filter=”Glow(Color=” +glowColor+”, Strength=” +i+”)”;i–;theTimeout=setTimeout(‘textPulseDown()’,delay);return 0;}if(i=from){theTimeout=setTimeout(‘textPulseUp()’,delay);return 0;}}//–>         


ฉันเดินตามรอยเท้าอันรวดเร็วของพ่อโดยไม่หยุด ผ่านเข้าไปในป่าใหญ่ น่ากลัว ทึบ แผ่ไปโดยไม่มีที่สิ้นสุด มืด และกว้าง มีต้นไม้ใหญ่ใหญ่เหมือนหอคอยที่เข้มแข็ง พ่อจ๋า…ลูกหิวจะตายอยู่แล้วและเหนื่อยด้วย  ดูซิจ๊ะ…เลือดไหลออกมาจากเท้าทั้งสองที่บาดเจ็บของลูก ลูกกลัวงู เสือ และหมาป่า พ่อจ๋า…เราจะถึงจุดหมายปลายทางไหม?


         

ลูกเอ๋ย…ในโลกนี้ไม่มีที่ไหนดอกที่มีความรื่นรมย์และความสบายสำหรับเจ้า ทางของเรามิได้ปูด้วยดอกไม้สวยสวย จงไปเถิด แม้ว่ามันจะเป็นสิ่งที่บีบคั้นหัวใจเจ้า พ่อเห็นแล้วว่า หนามตำเนื้ออ่อนอ่อนของเจ้า เลือดของเจ้าเปรียบดั่งทับทิมบนใบหญ้าใกล้น้ำ น้ำตาของเจ้าที่ไหลต้องพุ่มไม้สีเขียว เปรียบดั่งเพชรบนมรกตที่แสดงความงามเต็มที่


         

เพื่อมนุษยชาติ จงอย่าละความกล้า เพื่อเผชิญกับความทุกข์ให้อดทนและสุขุม  และจงมีความสุขที่ได้ยึดอุดมการณ์ที่มีค่า  ไปเถิด…ถ้าเจ้าต้องการเดินตามรอยเท้าพ่อ… 
IN MY FATHER
‘S
STEPS


Through jungle dark and dense

Interminable, somebre and immense,

Among trees, rising like austere tower,

On and on I follow the quick steps of my father.

Oh, Father! Of hunger and fatigue I am dying.

See how my poor feet are bleeding!

I fear snakes, foxes and tigers.

When shall we reach our destination, dear father?

Child! To you no place on earth offers

Infinite comfort and pleasure.

Our path is not strewn with flowers.

Go forward, forever, though your heart is torn asunder.

I see your tender soles pierced by thorns so prickly.

Blood trickle on to the grass, like ruby.

Your teardrops sparkle like dimond and leaves emerald green,

Such beauty human eyes have ever seen!

For the sake of mankind do not admit defeat.

In face of sorrow, be patient and discreet.

Be happy for upholding high ideals forever.

Go forward, if you wish to follow the steps of your father.Written by HRH Princess Maha Chakri Sirindhorn


 เดินตามรอยเท้าพ่อ


นิตยสาร National Geographic ประจำเดือนตุลาคม ค.ศ.1982 ได้เทิดทูนในหลวงโดยลงบทความเรื่อง Thailand’s Working Royalty หมายถึง “พระราชกรณียกิจใหญ่หลวงนัก”


ท้ายสุดได้อัญเชิญพระราชนิพนธ์ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เรื่อง “เดินตามรอยเท้าพ่อ”


โดยถ่ายทอด เป็นภาษาอังกฤษ แสดงถึงพระวิริยะอุตสาหะของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว


ในการประกอบพระราชณียกิจ ซึ่งคนไทยทุกคนสมควรที่จะสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่เปรียบมิได้


The Footstep of My Father
“ Through the dark jungle, very dense,

Which stretches out interminably , somber and immense…

I follow without stopping the footstep of my Father.

Oh Father, I am dying of hunger and I am tired.

Look! The blood is running from my two wounded feet…

Father! Will we arrive at our destination?

-Child!… On the earth there exists no place

Full of pleasure and comfort for you.

Our road is not covered with pretty flowers.

Go! Always,even if it breaks your heart.

I see the thornes prick your tender skin.

Your blood: rubies on the grass, near the water.

On the green shruberry, your tears dropped.

Diamonds on emerald, show their beauty.

For all the human race does not lose its courage

In the face of pain. Be tenacious and wise.

And be happy to have and ideal so dear.

Go! If you want to walk in the Footstep of your Father.”


ที่มา :
National Geographic, 1982 – Thai Royal Family page 498เดินตามรอยเท้าพ่อ

“ ฉันเดินตามรอยเท้าอันรวดเร็วของพ่อโดยไม่หยุด

ผ่านเข้าไปในป่าใหญ่ น่ากลัว ทึบ

แผ่ไปโดยไม่มีที่สิ้นสุด มืดและกว้าง

มีต้นไม้ใหญ่เหมือนหอคอยที่แข้มแข็ง

พ่อจ๋า…

ลูกหิวจะตายอยู่แล้วและเหนื่อยด้วย

ดูซิจ๊ะ…

เลือดไหลออกมาจากเท้าทั้งสองที่บาดเจ็บของลูก

ลูกกลัวงู เสือ และหมาป่า

พ่อจ๋า…

เราจะถึงจุดหมายปลายทางไหม?

ลูกเอ๋ย…

ในโลกนี้ไม่มีที่ไหนดอกที่มีความรื่นรมย์

และความสบายสำหรับเจ้า

ทางของเรามิได้ปูด้วยดอกไม้สวยสวย

จงไปเถิด แม้ว่ามันจะเป็นสิ่งที่บีบคั้นหัวใจเจ้า

พ่อเห็นแล้วว่า หนามตำเนื้ออ่อนอ่อนของเจ้า

เลือดของเจ้า เปรียบดั่งทับทิมบนใบหญ้าใกล้น้ำ

น้ำตาของเจ้าที่ไหลต้องพุ่มไม้สีเขียว

เปรียบดั่งเพชรบนมรกตที่แสดงความงดงามเต็มที่

เพื่อมนุษยชาติ จงอย่าละความกล้า

เมื่อเผชิญกับความทุกข์ให้อดทนและสุขุม

และจงมีความสุขที่ได้ยึดอุดมการณ์ที่มีค่า

ไปเถิด…

ถ้าเจ้าต้องการเดินตามรอยเท้าพ่อ.”


ที่มา :
http://www.rspg.org/king-1/hrs.htm

ความคิดคำนึง

พระราชนิพนธ์ระหว่าง พ.ศ.๒๕๑๔-๒๕๑๙

รวบรวมพระราชนิพนธ์บทร้อยกรองเป็นภาษาฝรั่งเศส และทรงประพันธ์เป็นภาษาไทยเทียบเคียงตามฉันทลักษณ์ผรั่งเศส จรัสศรี วัชราภัย ได้ถอดความเป็นภาษาอังกฤษ ทิพสุดาสุนทรเวช ถอดความเป็นภาษาเยรมัน มีคำแปลป็นภาษาจีน รวมบทพระราชนิพนธ์ ที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระราชนิพนธ์ระหว่าง พ.ศ.๒๕๑๔-๒๕๑๙ ขณะทรงศึกษาวิชาฝรั่งเศส ณโรงเรียนจิตรลดา และคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเกี่ยวกับธรรมชาติ สัตว์ พืช ดอกไม้ แมงมุม ดิน รุ่งอรุณ ฯลฯ บทกวีเหล่านี้สะท้อนทัศนคติที่ทรงชื่นชมธรรมชาติและเข้าใจความเป็นไปของโลก
กาลเวลาที่ผ่านเลย

พระราชนิพนธ์ร้อยกรองและเพลงไทยพระราชนิพนธ์ 60 บท ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งได้จัดแบ่งเป็น 6 กลุ่ม คือ บทร้อยกรองที่มีแก่นเรื่องหลากหลาย 20 บท, บทร้อยกรองอวยพรวันวิสาขบูชา 8 บท, บทร้อยกรองอวยพรวันปีใหม่ 3 บท, บทร้อยกรองเพลงไทยต่าง ๆ 9 เพลง, บทร้อยกรองที่ได้แนวคิดจากเพลงอังกฤษและฝรั่งเศส 4 บท และ บทร้อยกรองภาษาฝรั่งเศส 16 บท สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีทรงแปลเป็นภาษาไทย 10 บท

 • ถวายดีวีดี

  ถวายดีวีดี

  เพลง”เดินตามรอยเท้าพ่อ”


 • กรมประชาสัมพันธ์ ทูลเกล้าฯ ถวาย ดีวีดีเพลง “เดินตามรอยเท้า พ่อ”(14/10/2009)- …..อาจารย์วิวัฒน์ ศัลยกำธร ประธานมูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ และกรรมการมูลนิธิสถาบันเศรษฐกิจพอเพียง ……เข้าเฝ้าทูลเกล้าฯ


  บทเพลงตามรอยเท้าพ่อ


  บทเพลงตามรอยเท้าพ่อ


  บทเพลงตามรอยเท้าพ่อ


  บทเพลงตามรอยเท้าพ่อ


  บทเพลงตามรอยเท้าพ่อ


  บทเพลงตามรอยเท้าพ่อ

  นายดุษฏี สินเจิมสิริ อดีตอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยนายประวิน พัฒนะพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 4 พิษณุโลก นางดวงมาลย์ ศรีกิจวิไลกุล ผู้อำนวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย พิษณุโลก อาจารย์วิวัฒน์ ศัลยกำธร ประธานมูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ และกรรมการมูลนิธิสถาบันเศรษฐกิจพอเพียง นายมานพ อำพันธุ์ ประชาสัมพันธ์จังหวัดนครสวรรค์ คณะข้าราชการสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครสวรรค์ รศ.สุทธิ พิกุลศิริ ผอ.ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.นครสวรรค์ นายสมเจตน์ พรมบุญตา ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบรรพต นายอัครเดช พรมกัลป์ ผู้อำนวยการลาดยาวเคเบิลทีวี นายธรรมนาถ ประกอบแสง นักดนตรีอิสระ นางศศิกัญจนา คุณวัฒนพร ร.ต.หญิงวรวีย์ พุ่มกลิ่น อาจารย์และนักเรียนโรงเรียนนครสวรรค์ พันโทหญิงเสียงพิณ อาภรณ์รัตน์ พันตรีหญิงพัชรินทร์ สุริยาพิทักษ์ โรงพยาบาลค่ายจิรประวัติ เข้าเฝ้าทูลเกล้าฯถวายดีวีดีเพลง เดินตามรอยเท้าพ่อ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2552
  ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม

  ข้าพระพุทธเจ้า

  …รู้สึก…แลลึกซึ้ง ซึ่งสำเนียง เสียงภายใน…

  update 15-12-2555 02:40

                              

   wannaprasart blog.  แบ่งปัน

  ….

  textarea {color:#620108;}