wannaprasart mblog

Archive forกุมภาพันธ์ 7th, 2010

ความในใจ “Commentator…”

Stroud, Gloucestershire

 
  

| rapeseed |


บันทึกช่วงเวลาที่น่าจดจำ วันหนี่งจะกลับเมืองไทยนั่งอ่านบล็อกตัวเองพร้อมจิบชายามเช้า..ในแสงแดดอุ่น.

 

  

| wannaprasart |

…สัมผัส…อย่างลึกซึ้ง ซึ่งสำเนียง เสียงภายใน

“เขียน คัด ตัด ปะแปะ ไม่ต้องแตะ และ เติมแต่ง…”

Click here to read more »