wannaprasart mblog

Archive forกุมภาพันธ์ 20th, 2010

” ตาม ใจ เธอ ตาม ใจ ฉัน “

"ตาม ใจ เธอ ตาม ใจ ฉัน"                ” ตามใจเธอ ทุ่มเทใจ ให้ทุกอย่าง

                 ยืนข้างข้าง นั่งนอนดู อยู่เสมอ

                 ตาม ใจ เธอ ตาม ใจ ฉัน ตาม ใจ เธอ

                 แต่ไม่เผลอ ขัดข้อง หมองใจใคร “

Click here to read more »