wannaprasart mblog

Archive forมีนาคม 8th, 2010

ผู้หญิง…ที่ข้าพเจ้ารู้จัก

...เส้นใต้ฉัน บันทึกเธอ รู้สึก...แลลึกซึ้ง ซึ่งสำเนียง เสียงภายใน วันหนึ่ง...กลับเมืองไทย จิบชาอุ่นไอ ในแสงแดดอุ่น.


สร้าง Glitter
ของคุณเองที่ Glitter.Dek-D.COM

…เส้นใต้ฉัน บันทึกเธอ


       
สัมผัส อย่างลึกซึ้ง       
ซึ่งสำเนียง เสียงภายใน


       
วันหนึ่ง…กลับเมืองไทย       
จิบชาอุ่นไอ ในแสงแดดอุ่น.       
” เธอจะฝืน เธอจะฝัน เธอจะใฝ่

       
หยาดเหงื่อใส ที่ไรผม เม็ดกลมเกลี้ยง

       
ด้วยสมอง สองมือเปล่า สองเท้าเคียง

       
ผู้หล่อเลี้ยง ผืนดิน ถิ่นมารดร “

Click here to read more »