wannaprasart mblog

Archive forเมษายน 22nd, 2010

สารแห่งความหวัง ถึง พี่น้องชาวเสื้อชมพูและเสื้อหลากสี (ฉบับปกป้องในหลวง) – Sattra Toaon๒.”การรวมตัวของท่านทั้งหลายที่เปี่ยมด้วยธรรม สันติ อหิงสา เป็นคุณสมบัติประการสำคัญที่สุดที่ท่านมีอยู่ครบครัน ขอให้ท่านรักษาแนวทางนี้ไว้ ใช้ความอดทนอย่างถึงที่สุด เพราะเมื่อเราอดทนกฎเกณฑ์ฟ้าย่อมคุ้มครอง และความอดทนมิได้หมายถึงการยอมแพ้และการละเลยต่อสถานการณ์แต่อย่างใด กลับแต่จะเพิ่มกำลังให้ทัพเรายิ่งใหญ่มากยิ่งขึ้น”

Click here to read more »