wannaprasart mblog

สารแห่งความหวัง ถึง พี่น้องชาวเสื้อชมพูและเสื้อหลากสี (ฉบับปกป้องในหลวง) – Sattra Toaon๒.”การรวมตัวของท่านทั้งหลายที่เปี่ยมด้วยธรรม สันติ อหิงสา เป็นคุณสมบัติประการสำคัญที่สุดที่ท่านมีอยู่ครบครัน ขอให้ท่านรักษาแนวทางนี้ไว้ ใช้ความอดทนอย่างถึงที่สุด เพราะเมื่อเราอดทนกฎเกณฑ์ฟ้าย่อมคุ้มครอง และความอดทนมิได้หมายถึงการยอมแพ้และการละเลยต่อสถานการณ์แต่อย่างใด กลับแต่จะเพิ่มกำลังให้ทัพเรายิ่งใหญ่มากยิ่งขึ้น”

.สารแห่งความหวัง ถึง พี่น้องชาวเสื้อชมพูและเสื้อหลากสี ( ฉบับปกป้องในหลวง )แบ่งปัน

วันนี้ พฤหัส 22-04-53 เวลา 3:13

สารแห่งความหวังส่งมายังพี่น้องเสื้อชมพูและเสื้อหลากสี ขอชื่นชมในความอดทนและความรักในสันติ อหิงสา ของพี่น้องชาวเสื้อชมพูและเสื้อหลากสีทุกท่าน ซึ่งได้ร่วมกันแสดงพลังปกป้องในหลวงอันเป็นที่รักและเทิดทูนยิ่งของพวกเรา แม้นว่ามวลชนเสื้อแดงจะรุนแรงขึ้นเป็นลำดับ แต่ด้วยการรักษาไว้ซึ่งสติปัญญาของพวกท่านทำให้กำลังของพวกเรากล้าแข็งขึ้นเป็นลำดับเช่นกัน ความมีสติ ปัญญา เมตตา เท่านั้นที่จะทำให้เราประสบชัย อย่างไรก็ตามอหิงสกรรมหาใช่ความบอดใบ้ต่อเหตุการณ์ หรือไร้สำนึกต่อภัยอันจะมีมาแก่ประเทศชาติและในหลวงอันเป็นที่รักของเรา

๑.ซุนวูกล่าวไว้ ว่าอันสงครามนั้น เป็นเรื่องสำคัญของประเทศชาติ เป็นแหล่งแห่งความเป็นความตาย เป็นเหตุแห่งการดำรงอยู่หรือดับสูญ จักไม่พินิจ พิเคราะห์มิได้ ฉะนั้น พึงวิเคราะห์จากห้าเรื่อง นำมาเปรียบเทียบเพื่อประเมิน ให้ถ่องแท้ในสภานะการณ์์หนึ่งคือคุณธรรม สองคือลมฟ้าอากาศ สามคือภูมิประเทศ สี่คือแม่ทัพ ห้าคือกฎระเบียบ ที่ว่าคุณธรรมคือ สิ่งที่ทำให้ทวยราษฎร์และเบื้องบนมีเจตนารมณ์ร่วมกัน ร่วมเป็นก็ได้ ร่วมตายก็ได้ ทวยราษฎร์มิหวั่นอันตราย ดังนั้น เมื่อทัพใดขาดธรรมความดี ทัพนั้นย่อมอ่อนกำลังลงในที่สุด


๒.การรวมตัวของท่านทั้งหลายที่เปี่ยมด้วยธรรม สันติ อหิงสา เป็นคุณสมบัติประการสำคัญที่สุดที่ท่านมีอยู่ครบครัน ขอให้ท่านรักษาแนวทางนี้ไว้ ใช้ความอดทนอย่างถึงที่สุด เพราะเมื่อเราอดทนกฎเกณฑ์ฟ้าย่อมคุ้มครอง และความอดทนมิได้หมายถึงการยอมแพ้และการละเลยต่อสถานการณ์แต่อย่างใด กลับแต่จะเพิ่มกำลังให้ทัพเรายิ่งใหญ่มากยิ่งขึ้น

๓.การเคลื่อนไหวของฝ่ายแดงนั้น เริ่มรุกรบแหลมคมไปยังพระองค์ท่านมากยิ่งขึ้น คำพูดหลายประการมุ่งสร้างความเกลียดชัง ซ่อนเร้นนัยยะปลุกปั่นให้ชาวบ้านแดงเหิมเกริมหมายล้มยอดฉัตรทอง การขอเข้าเฝ้าของ พลเอก ชวลิต และนายสมชาย แท้จริง คือการแสดงออกต่อประชาคมโลกว่าพระเจ้าอยู่หัวแทรกแซงการเมืองดังนั้นพระองค์ต้องลงมาแก้ไขปัญหา ทั้งคู่หาได้มีความต้องการในการเจรจาใดไม่ แต่ต้องการรุกเข้าไปกระทำการแปดเปื้อน ซึ่งการดังกล่าวมีเจตนาดังว่าแอบแฝง ในกลหมากนี้เพียงเราตั้งสงบมิหวั่นไหว ก็ทำอะไรเราและพระองค์ท่านไม่ได้ เพราะสุดยอดกลหมาก คือการไม่เดินหมาก การรอ การสะสมกำลัง ทัพแดงเดินทัพยาวไกล ดุจลูกธนูอ่อนกำลัง แต่ทัำพเรากล้าแข็งองอาจ จึงไม่ต้องฟาดฟันให้เสียแรง มันย่อมแพ้ภัยตนเองเรื่อยไป


๔.การที่นาย ณัฐวุฒิ ใสเกื้อ อ้างถึงท่านผู้หญิงจรุงจิตนางสนองพระโอษฐ์สมเด็จพระราชินีว่าโทรศัพท์ไปกดดันอนุพงษ์ให้สลายการชุมนุม เป็นความพยายามในการแยกประชาชนเสื้อแดงออกจากในหลวง เขาผู้นี้ค่อยๆเสี้ยมคนเสื้อแดงให้ค่อยๆพุ่งเป้าไปหาพระองค์ท่าน ดังนั้นการแสดงพลังของเราถ้ากอปรด้วยธรรม ทัพเราจะทวีจำนวนและเป็นการปกป้องพระองค์ไปในตัว มิพักต้องบุกไปให้เสียเลือดเนื้อโดยไม่จำเป็น นอกจากนี้ยังเป็นการกดดันให้ทหารหาญปฏิบัติการตามกฎหมายสลายการชุมนุม แต่เราพึงระวังความบ้าเลือด การปกป้องศิริราชยังเป็นสิ่งที่เราไม่ควรละเลย

๕.การศึกดำเนินมาใกล้ถึงฉากจบในวาระนี้ เราอยู่ในชัยภูมิที่ได้เปรียบรอบด้าน หากแต่ถ้าเราใจร้อนรุนแรงเราอาจเพลี่ยงพล้ำ ขุนศึกใจร้อนมักหัวขาดและปราชัย ขอให้เราตั้งสงบแสดงพลังอย่างสันติ จะเป็นการเพิ่มพูนพลังของตัวเรา และบั่นทอนพลังข้าศึกไปในตัว และหากเรายิ่งอ่อนน้อมและแสดงน้ำใจห่วงใยกับพี่น้องเสื้อแดงด้วยความจริงใจด้วยแล้ว จะเป็นการสลายการนำของเหล่าแกนนำชั่วช้าได้ไปในตัว เมื่อนั้นประเทศชาติย่อมไม่บอบช้ำเสียหาย

ท้ายที่สุด ขอให้คุณธรรม ความดี ปกปักรักษาทุกท่านให้ปลอดภัยจากภยันตรายทั้งปวง เพียงดำรงธรรม ฟ้าจะคุ้มครองเรา เหล่าทหารหาญชาญสึกอยู่กับเรา และเราก็อยู่กับเขาเป็นขวัญเป็นกำลังใจ เพียงเท่านี้ เราจะประสบชัย

ด้วยจิตคารวะ

อาจารย์ศาสตรา โตอ่อน หนึ่งใน ๓๐๓ นักวิชาการต่อต้านการยุบสภา

จากอัลบั้ม “รูปประจำตัว” โดย Sattra Toaonแบ่งปันข้อความ

textarea {color:#620108;}1 Comment so far

  1.   rapeseed on เมษายน 22nd, 2010          

    อ่านทุกคำแล้วคิดตาม ภาพแห่งการเคลื่อนไหว ยุทธศาสตร์ของพวกเขาประจักษ์ขึ้นมาทันที ทุกการกระทำมุ่งไปเพื่อสิ่งเดียวนะคะ ทำอย่างไรก็ตามเพื่อพวกเขาชนะล้มกระดานหมาก คุณศาสตราเขียนได้ดีมาก รู้เขารู้เรา รบสิบครั้งชนะทั้งหมด ทั้งนี้ใครฉลาดกว่า นิ่งกว่า คุมมวลชนได้ดีกว่า เป็นห่วงพี่น้องที่สีลม ขอบคุณที่กรุณาแบ่งปัน ณ ที่นี้และภาพสวยๆแฟชั่นรักชาติ สุดยอดมากคะพี่สุเทพ