wannaprasart mblog

Archive forเมษายน 24th, 2010

ทุกคนอยากจะดับไฟ หรือจะให้ไฟมันลุกไหม้มากกว่าเดิม – บร๊ะ โจ๊กบร๊ะ โจ๊ก


“หากห้ามใจไม่ไหว จะออกไป โปรดประเมินว่าเราไปสร้างปัญหา หรือไปแก้ปัญหา
ไปดับไฟหรือไปทำให้ไฟมันไหม้มากกว่าเดิม”

Click here to read more »

สารแห่งความหวัง ถึงพี่น้องชาวเสื้อชมพูและเสื้อหลากสี (ฉบับตามรอยพ่อของแผ่นดิน) – Sattra Toaon๑.”ในหลวงของเราท่านทรงเป็นนักประชาธิปไตย ท่านยอมรับความแตกต่างทางความคิด แต่ในขณะเดียวกันหากเกิดความแตกต่างทางความคิดที่ถึงขั้นนำไปสู่การโค่นล้มท่านก็ทรงมีข้อเรียกร้องมิให้ประหัตประหารกัน แต่ต้องทำความเข้าใจกันปรับตัวเข้าหากัน สิ่งนี้เป็นสิ่งสำคัญยิง่ในระบอบประชาธิปไตย”

Click here to read more »