wannaprasart mblog

Archive forพฤษภาคม 17th, 2010

ไม่แบ่งสี ถูกที่ ถูกเวลา – อ๊อฟ-พงษ์พัฒน์@รางวัลนาฏราช“อ๊อฟ
พงษ์พัฒน์” ลั่นกลางเวทีนาฏราช พร้อมพลีชีพเพื่อพ่อ ใครไม่รัก “ในหลวง” ออกไป! (ชมคลิปวิดีโอ)


“ถ้ามีใครสักคนโกรธใครมาก็ไม่รู้ ไม่ได้ดั่งใจเรื่องอะไรมาก็ไม่รู้ และก็พาลมาลงที่พ่อ เกลียดพ่อ ด่าพ่อ คิดจะไล่พ่อออกจากบ้าน ผมจะเดินไปบอกกับคนๆนั้นว่า ถ้าเกลียดพ่อ ไม่รักพ่อแล้ว จงออกไปจากที่นี่ซะ เพราะที่นี่คือบ้านของพ่อ (เสียงปรบมือ) …เพราะที่นี่คือแผ่นดินของพ่อ(เสียงปรบมือ) …ผมรักในหลวงครับ และผมเชื่อว่าทุกคนที่อยู่ในที่นี้รักในหลวงเหมือนกัน”

Click here to read more »