wannaprasart mblog

รวมพลังฯ 39 :: เพลงยาวยอเกียรติฯ นางสาวไทย – สนธิ ร่ายบท ยอดธง รจนา

ภาพที่ 1.ยอดธง ทับทิวไม้ ผู้ประพันธ์ “มหากาพย์แห่งทุรยุค เพลงยาวยอเกียรติแผ่นดินไทย”

๐ 18/03/54 21.45น. ช่วงที่25 “สนธิ ลิ้มทองกุล” ปราศรัยรวมพลังปกป้องแผ่นดิน

ณ สะพานมัฆวานรังสรรค์

๐ เพลงยาวยอเกียรติฯ นางสาวไทย – สนธิ ร่ายบท ยอดธง รจนา

.

//จาก
Love King


เหลืออีก

// <![CDATA[
function setcountdown(theyear,themonth,theday){
yr=theyear;mo=themonth;da=theday
}

//////////CONFIGURE THE COUNTDOWN SCRIPT HERE//////////////////

//STEP 1: Configure the countdown-to date, in the format year, month, day:
setcountdown(2013,08,08)

//STEP 2: Change the two text below to reflect the occasion, and message to display on that occasion, respectively
var occasion=”นายกยิ่งลักษณ์ ครบวาระ! 2 ปี คริ คริ”
var message_on_occasion=”เต็มออก เต็มออก”

//STEP 3: Configure the below 5 variables to set the width, height, background color, and text style of the countdown area
var countdownwidth=’480px’
var countdownheight=’60px’
var countdownbgcolor=’lightblue’
var opentags=’
var closetags=’

//////////DO NOT EDIT PASS THIS LINE//////////////////

var montharray=new Array(“Jan”,”Feb”,”Mar”,”Apr”,”May”,”Jun”,”Jul”,”Aug”,”Sep”,”Oct”,”Nov”,”Dec”)
var crosscount=”

function start_countdown(){
if (document.layers)
document.countdownnsmain.visibility=”show”
else if (document.all||document.getElementById)
crosscount=document.getElementById&&!document.all?document.getElementById(“countdownie”) : countdownie
countdown()
}

if (document.all||document.getElementById)
document.write(‘‘)

window.onload=start_countdown

function countdown(){
var today=new Date()
var todayy=today.getYear()
if (todayy < 1000)
todayy+=1900
var todaym=today.getMonth()
var todayd=today.getDate()
var todayh=today.getHours()
var todaymin=today.getMinutes()
var todaysec=today.getSeconds()
var todaystring=montharray[todaym]+” “+todayd+”, “+todayy+” “+todayh+”:”+todaymin+”:”+todaysec
futurestring=montharray[mo-1]+” “+da+”, “+yr
dd=Date.parse(futurestring)-Date.parse(todaystring)
dday=Math.floor(dd/(60*60*1000*24)*1)
dhour=Math.floor((dd%(60*60*1000*24))/(60*60*1000)*1)
dmin=Math.floor(((dd%(60*60*1000*24))%(60*60*1000))/(60*1000)*1)
dsec=Math.floor((((dd%(60*60*1000*24))%(60*60*1000))%(60*1000))/1000*1)
//if on day of occasion
if(dday<=0&&dhour<=0&&dmin<=0&&dsec<=1&&todayd==da){
if (document.layers){
document.countdownnsmain.document.countdownnssub.document.write(opentags+message_on_occasion+closetags)
document.countdownnsmain.document.countdownnssub.document.close()
}
else if (document.all||document.getElementById)
crosscount.innerHTML=opentags+message_on_occasion+closetags
return
}
//if passed day of occasion
else if (dday

ภาพทีี่ 2.


สนธิ ลิ้มทองกุล

“…หมู่นี้มีกลอนของคุณยอดธง มาพูดให้ฟังอยู่เรื่อย อย่าเพิ่งเบื่อ คนๆ นี้ เป็นคนซึ่งเหมือนมองเห็นอนาคต เมื่อวานนี้ ผมพูดไปแล้วตอนหนึ่ง วันนี้คุณประพันธ์พูดอีกตอนหนึ่ง วันนี้จะแถมให้อีกตอน และเป็นเรื่องที่เขียนเมื่อ 54 ปีที่แล้ว ลองดูซิว่าเป็นความจริงไหม เขียนเรื่อง นางสาวไทย พี่น้องฟังให้ดี เขาพูดถึงคนที่อยู่ บ้านนอกคอกนา ผู้หญิง…”


18/03/54
21.45น. ช่วงที่25 “สนธิ ลิ้มทองกุล” ปราศรัยรวมพลังปกป้องแผ่นดิน

ณ สะพานมัฆวานรังสรรค์


2 playlists


18-03-54
นางสาวไทย – สนธิ ลิ้มทองกุล


บทกวี
นางสาวไทย – ยอดธง ทับทิวไม้


18-03-54
สนธิ เอือมสภาสัตว์นรก


นางสาวไทย


สนธิ
ร่ายบทกวี 14.00,ปราศรัย

๑.ทุ่งกว้าง ป่าไกลร้าง แผ่นดินว่าง ผู้คนหนี
ฟ้าแห้ง แหล่งพงพี มีแต่เศร้า เหงางึมงม
๒.สาวน้อย ร้อยชั่งหิว แสบไส้กิ่ว กอดอกขม
ฟังฟ้าฝน คำรนลม รอไถถาก ตรากตรำงาน
๓.มือนาง ดั่งไม้แห้ง ซีดโศกแรง แห้งเหี่ยวหาญ
เนื้อหนัง มังสาการ กร้านเกรียมดำ ซ้ำแดดลม
๔.เสียมจอบ สอบไถพาน แบกบ่าบาน ผ่านแสนตรม
นาไร่ ไถถากถม ชมดินน้ำ ย่ำโคลนเลน
๕.ทุ่งกว้าง ป่าไกลร้าง ทุกนวลนาง สู้ยุคเข็ญ
อาบเหงื่อ เผื่อน้ำเป็น เช่นฝูงสัตว์ กัดเกลือกิน
๖.อยู่ทน เยี่ยงหญิงไทย โทรมเหงื่อไคล ค้ำแผ่นดิน
เลี้ยงลูกไทย หลานไทยริน น้ำนมหลั่ง สร้างไทยมา
๗.หญิงไทย ไกลจากทุ่ง อยู่เมืองกรุง สุดหรรษา
ถึงปี มีเทวา มาโอบอุ้ม รุมไหว้วอน
๘.เดินพรม น้ำนมอาบ ล้างกลิ่นสาบ ริ้วไรถอน
เสกสาว เฝ้าตะบอน ป้อนปรุงเนื้อ ให้นมโต
๙.ฉีดอัด รัดตะโพก ให้เป็นโคก เป็นขาโข
เดินเด้ง ดีดดิ้นโชว์ โอ้โอ่อ่า ภูษาภรณ์
๑๐.ได้ขึ้นชื่อ ลือปรากฏ มีเกียรติยศ สายสมร
เป็นยอดหญิง มิ่งเมืองอร นางสาวไทย เทพเทพี
๑๑.มีสาวไทย ไว้กล่อมกรุง เป็นขวัญมุ่ง ขวัญเมืองศรี
เป็นขวัญชาติ ปัดราคี มีคุณค่า นานานันต์
๑๒.สำแดง ซึ่งความดัง แขกฝรั่ง ชื่นชมมั่น
ชาติไทย จำเริญทัน มันนักมี ศรีพธู
๑๓.ขาอ่อน ขาวอวบอ้าง อล่างฉ่าง หว่างขาหนู
สะดือเด็ด ดังดิ้นดู เดินยักย้าย คล้ายบั้นงอน
๑๔.อกตั้ง ดังบัวเบ่ง เต้นเต่งตึง เป็นต่อมตอน
เขยื้อนขยับ รับก้นชร ฉอ้อนเพรียก เรียกใจชาย
๑๕.ยิ้มเยือน เหมือนฟ้าเปรี้ยง แผ่นดินเพี้ยน พังฉิบหาย
หนุ่มเหน้า เฒ่าแก่ตาย ระคะร้อง คำรนวอน
๑๖.ดูแข้งขา หน้าอกเอว บั้นท้ายเร็ว รอเตียงร่อน
ชาติไทย ไม่อาทร มีเทวี ศรีเมืองแล้ว
๑๗.ขายขาอ่อน ร่อนก้นรัด หัดขยับ เอวแจ๋วๆ
นมโตโต โชว์วี่แวว สะดือเด็ด เม็ดในงาม
๑๘.ลืมถิ่น ลืมดินเดิน ลืมโขดเขิน ลืมป่าหนาม
ลืมทุกข์ยาก พยายาม เตรียมมุ่งหน้า ไปเตียงนอน

ศรีมหานามะ(ยอดธง ทับทิวไม้)

ตรวจทาน ครั้งสุดท้าย

22-12-54 13:40

ภาพที่ 3 – 4

…รู้สึก…แลลึกซึ้ง ซึ่งสำเนียง เสียงภายใน…


update 22-12-2555 13:40

 wannaprasart blog.


 


แบ่งปัน

….