wannaprasart mblog

ทวงคืนMBLOG

ทวงคืนMBLOG

1
วันที่ 4 พฤษภา ปี 56
visitors เล่นตลก เลขตกหล่น
เคยแวะหา วันละห้า หกสิบคน
บางวันล้น แวะมาร่วม ท่วมหลักร้อย
2
5 6 7 มาที่นี่ มาที่เก่า
คงมีเรา เพียงหนึ่งเดียว เทียวมาบ่อย
MBlOGเก่า เขาทำเนียน เปลี่ยนทยอย
ย้ายบ้านเก่า  เขาไม่คอย ..ปล่อยลอยแพ

ทวงคืนMBLOG
ทวงคืนพลังงานBlogger ที่ทุ่มเท
ยกเลิกโรงครัว เฮียบุ๊ง พันธมิตร..!?

มาร่วมทวงคืนกับเรา ที่นี่

ภาพที่ 1

ทวงคืน,MBLOG

wannaprasart blog …รู้สึก…แลลึกซึ้ง ซึ่งสำเนียง เสียงภายใน

ภาพที่ 2

ทวงคืน,MBLOG-2

ทวงคืนMBLOG..ทวงคืนพลังงานBlogger ที่ทุ่มเท..ยกเลิกโรงครัว เฮียบุ๊ง พันธมิตร..!?