wannaprasart mblog

ทวงคืนMBLOG สี ไม่ ดัน หาย

ทวงคืนMBLOG

สี ไม่ ดัน หาย
14
“อยู่ ดี ดี “วัน นี้ สี มา ดัน หาย”
ตอนสายสาย สีน้องหาย ไม่เหลือหรอ
สีน้องหาย ตอนสายนี้ ทำพี่ท้อ
MBLOGหนอ ของน้องนี้ สี-หาย..บาน!?”
15
อยู่ ดึกดึก นึกดีดี สีไม่หาย
มีปุ่มคล้ายป้ายสี่เหลี่ยมอยู่ริมด้าน
ปุ่มShow/Hideใช้กดเลือกตามต้องการ
Kitchen Sinkดิ่งจมฐานด้านขวามือ
16
นึก ดี ดี “วัน นี้ สี ไม่ ดัน หาย”
พี่คงหน่าย หากหายสี ที่น้องถือ
สี ไม่ หาย ขายเท่าไร พี่ขอซื้อ
น้องคนซื่อ สีไม่หาย ไปเช้าเช้า

ทวงคืนMBLOG

นึก ดี ดี “วัน นี้ สี ไม่ ดัน หาย”…พี่คงหน่าย น้องหายสี ที่น้องถือ…สี ไม่ หาย ขายเท่าไร พี่ขอซื้อ…หากน้องซื่อ สีไม่หาย ไปเช้าเช้า