wannaprasart mblog

เท้าที่ย่าง ทางที่เลือก

เท้าที่ย่าง ทางที่เลือกหนึ่งก้าว เท้าที่ย่าง

เพียงหนึ่งทางที่เลือกสรร

ผ่านปี เดือน และวัน

หัวใจมั่นไม่สั่นคลอน

“ฝากฟ้า” มา “ฝากดิน”

สองชีวิน ปูน กับ ปอน

ชัดเจน ทุกวรรค ตอน

ทุกจังหวะของชีวี

มอบให้ คุณปอน และหลานปูน

สุเทพ วรรณประสาท

๒๑ มกราคม ๒๕๔๙

Click here to read more »

« Previous Page