สุมหัวเม้าท์แม่ ฉบับเฉพาะกิจ

November30

ถักทอความรู้สึก ความนึกคิด และอารมณ์ขัน

ที่กลั่นกรองมาจากการกระทำแปลกๆและยากที่จะหาเหตุผล

ของคนที่ขึ้นชื่อว่า “แม่”

 

Read the rest of this entry »