งานแนะนำหลักสูตร MBA USC Marshall School of Business Business School ระดับท็อป

February26


University of Southern California Marshall School of Business ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาชั้นนำชื่อดัง ขอเชิญทุกท่านที่สนใจ เข้าร่วมงาน แนะนำหลักสูตร MBA เตรียมความพร้อมเพื่อขึ้นเป็นผู้บริหารระดับสูงและสร้างเครือข่ายธุรกิจที่แข็งแกร่ง มีทั้งหลักสูตรเร่งรัด เรียน 1 ปีที่ Los Angeles, California (IBEAR) และหลักสูตร Global Executive MBA เรียน part-time ที่ Shanghai (GEMBA)

ในวันพุฤหัสบดีที่ 5 มีนาคม 2558 เวลา 19.00-20.30 น. ณ โรงแรมเรเนซองส์ กรุงเทพ ราชประสงค์ (BTS ชิดลม) ภายในงาน จะได้พบกับรองคณบดีของ USC Marshall ผู้อำนวยการของหลักสูตร อาจารย์ และศิษย์เก่า

เพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตร MBA ทั้งสองหลักสูตร และพบปะกับเพื่อนๆท่านอื่นที่สนใจเช่นกัน พร้อมทั้งรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม*ไม่มีค่าใช้จ่ายตลอดงาน

ผู้สนใจเข้าร่วมงานลงทะเบียนได้ที่

IBEAR: http://www.marshall.usc.edu/ibear/information/register

GEMBA: http://gemba.sjtu.edu.cn/en/networking/upcoming_detail.aspx?id=176

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม http://www.marshall.usc.edu/

หรือ Facebook page ของไทย: https://www.facebook.com/IBEAR.GEMBA.USCMarshallMBAPrograms

by posted under general | Comments Off on งานแนะนำหลักสูตร MBA USC Marshall School of Business Business School ระดับท็อป    

Comments are closed.