คนถางทาง

จะบุกฝ่า.ป่าหนาม.คมความคิด เพื่อนิมิต.เมืองใหม่.ที่หมายมั่น

ขอมนครวัดคือ "คนไทย" ที่ไปจากลพบุรี

September18

 

 

เขมรปัจจุบันนับเพียง ๕ เท่านั้น พอหกเจ็ดก็ขึ้นเป็น ๕๑ ๕๒ ส่วนขอมโบราณนั้นเขานับ   ..๕ ๖ ๗ เหมือนลพบุรีเลย 

Read the rest of this entry »

พระเจ้าอู่ทองเป็นขอม..มาจากนครวัด..หนีตายจากพวกข้าเหม็น

September5

จารึกข้างกองทหารที่กำแพงนครวัดนั้นเขียนว่า สยำกุก น่าจะหมายความว่า ขยำคลุก ก็เป็นได้

Read the rest of this entry »

ทางด่วนสายพิมาย-นครวัด..อีกหลักฐานว่า ขอม คือ สยาม

September4

นครวัดนั้นเป็น “ลูกหลาน ที่แพร่ออกไปจากพิมายเมื่อประมาณหนึ่งพันปีมาแล้วนี่เอง

Read the rest of this entry »

เขมรยอมรับเองว่า…เขมรไม่ใช่ขอม

September2

ตอนนั้นเขมรยังไร้เดียงสา ยังไม่รู้จักบิดเบือนประวัติศาสตร์โดยการยุยงของฝรั่งเศสเหมือนเช่นวันนี้

Read the rest of this entry »

ที่มาของคำว่า “ขอม” และ “เขมร” (แบบย้อนเกร็ด"นัก"ประวัติศาสตร์)

August26

…รับใช้เจ้านายทั้งวันจนเหงื่อย้อยเหม็นคลุ้ง ดังนั้น คนเสียมก็เลยเรียกพวกนี้ว่า “ข้าเหม็น

 

 

Read the rest of this entry »

บันทึกของ Zhou Daguang หลักฐานใหม่อีกอันว่านครวัดอาจสร้างโดยคนสยาม

August25

กล่าวฝ่ายชาวเสียม คงมีมากโขถึงขนาดโจ้วฯบันทึกไว้ วิเคราะห์ได้ว่าเป็นลูกหลานของครอบครัวขุนนางของเมืองนครวัด

 

 

Read the rest of this entry »

หลักฐานใหม่…ปฐมกษัตริยสยามมาจากนครวัดซึ่งคนพื้นเมืองว่าสร้างโดย ”คนต่างชาติ”

August25

คนที่จะสร้างนครวัดได้นั้นมีสามพวกเท่านั้นแหละ คือ สยาม ขอม และ จาม ซึ่งมีอาณาจักรติดต่อกัน ซึ่งผมได้สาธยายมาแล้วว่าสยามกับขอมเป็นพวกเดียวกัน

 

 

Read the rest of this entry »

หลักฐานใหม่เพื่อฟ้องศาลโลกใหม่ ขอเขาพระวิหารคืน

August24

6 หลักฐานนี้พอไหมที่จะฟ้องใหม่ คราวนี้ขอนครวัดคืนไปเลย 

Read the rest of this entry »

หลักฐานสำคัญที่ระบุว่าเขมรคือจาม …ไม่ใช่ขอม (ซึ่งคือสยาม)

August22

เอาเขาพระวิหารของเราชาว “ขอม” คืนมา

 

 

Read the rest of this entry »

ขอม คือ สยาม

August21

…ไม่เชื่อ อย่าลบตู่…

 

 

 

Read the rest of this entry »

« Older EntriesNewer Entries »