คนถางทาง

จะบุกฝ่า.ป่าหนาม.คมความคิด เพื่อนิมิต.เมืองใหม่.ที่หมายมั่น

Posts tagged with พัฒนาชาติไทย

ทำไมชาติไทยยังด้อยพัฒนา

May28

เกาหลีเจริญมาได้เพราะนักเผด็จการสองคน