คนถางทาง

จะบุกฝ่า.ป่าหนาม.คมความคิด เพื่อนิมิต.เมืองใหม่.ที่หมายมั่น

Posts tagged with รักชาติ

รักชาติเก๊แบบ"กรรมมารอ"

March3

รักชาติ…ตกยุคและล้าสมัย (ตอนที่ ๑)

February6

เช็ดก้นทุกครั้งโปรดยั้งคิดถึงอนาคตลูกหลานไทย

August13

เช็ดแล้วเจ็บดากอิ๊บอ๋าย แต่ทำไงได้..ดันเจือกเกิดมาเป็นคนรักชาติ ..ก็คงต้องทนรับกรรมต่อไป  (หมายเหตุ..คนอีสานเรียก “ก้น ว่า ดาก อย่างไม่กระดาก)