คนถางทาง

จะบุกฝ่า.ป่าหนาม.คมความคิด เพื่อนิมิต.เมืองใหม่.ที่หมายมั่น

Posts tagged with สิ่งแวดล้อม

รำพึงที่ริมหาดแม่รำพึง

May28