คนถางทาง

จะบุกฝ่า.ป่าหนาม.คมความคิด เพื่อนิมิต.เมืองใหม่.ที่หมายมั่น

Posts tagged with อชาตินิยม

ชาตินิยม..ยังเป็นสิ่งจำเป็นมาก

February25

Love me tender…bang ๆ

July25

ถ้าผมเป็นอัครมหาเศรษฐีแบบเอลวิส เพรสลี่ ผมคงเอาปืนยิงโทรทัศน์ที่ผมกำลังดูทิ้งไปหลายเครื่อง