คนถางทาง

จะบุกฝ่า.ป่าหนาม.คมความคิด เพื่อนิมิต.เมืองใหม่.ที่หมายมั่น

Posts tagged with อาณานิคมฝรั่งเศส

ถึงเวลาฝรั่งเศสขอโทษไทย

February19