คนถางทาง

จะบุกฝ่า.ป่าหนาม.คมความคิด เพื่อนิมิต.เมืองใหม่.ที่หมายมั่น

หลักฐานใหม่เพื่อฟ้องศาลโลกใหม่ ขอเขาพระวิหารคืน

August24

6 หลักฐานนี้พอไหมที่จะฟ้องใหม่ คราวนี้ขอนครวัดคืนไปเลย 

.

ฟ้องศาลโลกใหม่ ขอเขาพระวิหารคืน (ซีเรียส..ไม่ใช่เรื่องเหลวไหล)

 

ตามที่ไทยเราได้ขอสงวนสิทธิ์ไว้ว่าจะขออุทธรณ์ถ้ามีข้อมูลใหม่เรื่องเขาพระวิหาร ผมเลยขอเสนอข้อมูลใหม่ดังนี้

 

1)      คณะกรรมการที่ตัดสิน 9-3 ยกให้เขมรนั้น ไม่เป็นกลาง เพราะได้รับอิทธิพลจากฝรั่งเศสมาก ซึ่งฝรั่งเศสนี้มีสถานะเป็น คู่กรณี กับเรา โดยปริยาย และยังมีสถานะเป็นประเทศมหาอำนาจ 1 ใน 5 ของยูเอ็นที่มีอิทธิพลต่อศาลโลกอีกด้วย ….ในเรื่องนี้เราควรไปวิเคราะห์ดูว่าผู้พิพากษาทั้ง 9 คนที่ยกให้เขมรนั้นมีความเกี่ยวดองกับฝรั่งเศสทั้งโดยตรง โดยอ้อมอย่างไรบ้าง เช่น แม้เป็นสัญชาติอื่น แต่พ่อแม่ ปู่ย่า เป็นฝรั่งเศส อย่างนี้ก็เข้าข่ายแล้ว หรือ เป็นประเทศที่โน้มเอียงมาทางฝรั่งเศสเช่น เบลเยี่ยม สวิส ในส่วนที่พูดฝรั่งเศส

 

2)      แผนที่ที่ใช้เป็นหลักฐานสำคัญในการพิจารณาคดีนั้น เป็นแผนที่ที่ ฝรั่งเศส นักล่าอาณานิคม จอมวายร้าย ทำขึ้นเอง โดยฝรั่งเศส เป็นมหาอำนาจ มีเทคโนโลยีด้านการแผนที่ มีกำลังทหารที่พร้อมยึดไทยเป็นเมืองขึ้น ส่วนไทยยังล้าหลังไม่รู้เรื่องการทำแผนที่ด้วยซ้ำไป และประเพณีนิยมที่ผ่านมาหลายร้อยปีไทยเราก็ไม่เคยทำแผนที่แบ่งเขตแดนกับประเทศเพื่อนบ้าน ส่วนใหญ่ก็ใช้เส้นแนวธรรมชาติ เช่น แนวภูเขา แม่น้ำ ดังนั้นฝรั่งเศสจึงใช้เทคโนฯ และกำลังที่เหนือกว่า หลอก โกง  และบังคับ ให้ดูเหมือนว่าไทยยอมรับแผนที่ได้โดยง่าย ดังนั้นแผนที่นี้จึงควรถือเป็นโมฆะ ใช้เป็นหลักฐานในการพิจารณาคดีไม่ได้ แต่หันกลับไปใช้วัฒนธรรมประเพณีในยุคโน้น และ หลักฐานแวดล้อมด้านประวัติศาสตร์

 

3)      หลักฐานแวดล้อมด้านประวัติศาสตร์ ระบุว่าผู้สร้างนครวัด นครธม ปราสาทหินพิมาย ปราสาทพระวิหารคือคนขอมโบราณ ที่มีศูนย์กลางอาณาจักรอยู่ที่ลพบุรีและพิมาย ของไทย จนแผ่อิทธิพลออกไปด้านริมอาณาจักรถึงนครวัด และ ลำพูนในด้านเหนือ ลพบุรีและพิมายจึงส่งเชื้อสายไปปกครองนครวัดมาตลอด โดยเฉพาะสาย สุริยวรมัน และ ชัยวรมัน ดังมีหลักฐานในจารึกว่า พระเจ้าสุริยวรมัน ๒  (ผู้สร้างนครวัดคนสำคัญที่สุด) เป็นคนลพบุรี  ส่วน พระเจ้าชัยวรมันที่ ๗ (ผู้สร้างคนสำคัญเป็นที่สองที่ทำให้นครวัดสมบูรณ์ และยังสร้างนครธม) เป็นคนพิมาย ดังนั้นคนขอมกับคนเสียมเป็นพวกเดียวกัน สยามจึงควรเป็นเจ้าของนครวัดด้วยซ้ำไป อย่าว่าแต่เขาพระวิหาร

 

4)      ส่วนเขมร เป็นเผ่าพันธุ์เชื้อสายจาม ที่มาที่หลัง ที่มาปล้นเอานครวัดไปจากพวกเสียม จนชาวเสียมตายเรียบ จึงตั้งชื่อเมืองนี้ว่า เสียมเรียบ ที่คนเขมรยังภูมิใจจนถึงวันนี้  (นี่ไงหลักฐานใหม่ …จากปากของเขมรเอง) 

 

5)      อีกหลักฐานหนึ่งคือ กษัติรย์ วรมัน ที่ครองนครวัดมา 500 ปีสิ้นสุดลงเมื่อ คศ. 1336 จากนั้นมาชื่อกษัตริย์ไม่มีวรมันอีกเลย แสดงว่าถูกถล่มด้วยจาม ซึ่งช่วงนั้นเข้มแข็งมาก และทำสงครามกับ ขอมมา 300 ปีแล้ว เคยเข้ามายึดครองนครวัดถึงสองครั้ง แต่ถูกทหาร เสียมกุก  (จากลพบุรีและพิมาย) ไปยึดคืน รูปแกะสลักทหารเสียมกุกมาช่วยยังมีอยู่ที่กำแพงนครวัดจนวันนี้

 

6)      หลักฐานสุดท้ายว่าเขมรคือ จาม ผู้สวมรอย (ไม่ใช่ขอมผู้สร้างนครวัดและพระวิหาร)  คือ การที่คน จาม ๑๕ ล้านคนในเวียตนามใต้ปัจจุบันนี้ก็ยังใช้ภาษาเดียวกับ เขมร ในวันนี้ ซึ่งมีประชากรเพียง ๑๓ ล้านคนเท่านั้น แสดงว่า เขมรกับจามเป็นชนเผ่าเดียวกัน  (เร็วๆนี้มีข่าวว่ารัฐบาลเวียตนามห้ามคนจาม ฟังวิทยุ ทีวี ภาษาเขมร เพราะกลัวปัญหาแบ่งแยกดินแดน) ส่วนภาษาขอมหายไปไหน ทั้งที่มีประชากรมากมาย ตอบว่าไม่ได้หายไปไหน ก็กลายมาเป็นส่วนหนี่งของภาษาไทยในวันนี้นั่นเอง เพราะเราเป็นพวกเดียวกันมานาน มีบริบทแวดล้อมน่าเชื่อด้วยซ้ำไปว่า คนเสียมที่รอดตายจากนครวัดที่ถูกบุกถล่มโดยจาม ในคศ. 1336 นั้นก็ย้ายมาตั้งรกรากในแผ่นดินสยามนำโดยพระเจ้าอู่ทอง ด้วยการสร้างเมืองอยุธยาเมื่อปี 1350 นั่นเอง  โดยในช่วง 14 ปีระหว่างนั้นถอยร่นไปตั้งเมืองอยู่ที่ อู่ทองมีชัย (ที่นักวิชาการไทยนิยมเรียกยกยอเขมรว่า อุดงมีชัย นั่นเอง)

 

6 หลักฐานนี้พอไหมที่จะฟ้องใหม่ คราวนี้ขอนครวัดคืนไปเลย  เล่นมุกนี้เขมรคงร้องเจี๊ยก หนามยอกเอาหนามบ่ง โดยเราขอศาลโลกว่านครวัดเป็นอธิปไตยของไทย ส่วนบริเวณรอบๆให้เป็นของเขมร

 

1)      การฟ้องนี้ไม่มีอะไรเสียหายสำหรับไทย อย่างมากก็เท่าทุน (คือพระวิหารเป็นของเขมรดังเดิม)

 

2)      เป็นการชำระประวัติศาสตร์หน้าใหม่ เพื่อศักดิ์ศรีของชนเผ่า ว่าสยามคือขอม ส่วนเขมรไม่ใช่ขอมแต่เป็นจามแน่นอน ทั้งหลักฐานเก่า และหลักฐานปัจจุบันที่เห็นตำตา (แต่ทำไมนักประวัติศาสตร์ไทยส่วนใหญ่ไม่เคยฉุกคิด คิดได้แต่เข้าข้างเขมร เห็นมีเพียงอ.ศรีศักดิ์คนเดียวที่พอนิยมไทยบ้าง)

 

3)      ก่อนฟ้อง รัฐต้องตั้งโครงการวิจัยใหญ่ ระดมนักประวัติศาสตร์ไทย (ที่ต้องเป็นไทยทั้งตัวและหัวใจ)  และฝรั่งที่เป็นกลาง (ยกเว้นฝรั่งเศส) มาชำระประวัติศาสตร์นครววัดให้สะอาด ปราศจากเล่ห์กลของนักประวัติศาสตร์ฝรั่งเศสที่ทิ้งไข่ทางความคิดไว้จนถึงทุกวันนี้ โดยต้องใช้วิทยาศาสตร์ช่วยในการศึกษาประวัติศาสตร์ให้มากด้วย เช่น การศึกษาทางดาวเทียมเพื่อศึกษาบริบทของอาณาจักรขอมโดยรวม ตั้งแต่ลำพูนถึงอุบลราชธานี

 

…ทวิช จิตรสมบูรณ์  (๒๔ สค. ๕๓)

 

2 Comments to

“หลักฐานใหม่เพื่อฟ้องศาลโลกใหม่ ขอเขาพระวิหารคืน”

  1. August 24th, 2010 at 7:39 pm       withwit Says:

    ท่านคนขอนแก่น

    ผมได้โพสต์ไว้หลายกระทู้มากแล้ว ลองหาในบลอกของผมนะครับ

    คนถางทาง


  2. August 24th, 2010 at 7:26 pm       khonkhonkaen144 Says:

    น่าติดตาม..ที่ว่าสยามคือ ขอม และ เขมร เป็น จาม ..ถ้่าอ.จะอธิบายและมีหลักฐานยืนยัน ก็น่าจะเป็นบันทึกหน้าใหม่ในประวัติศาสตร์..ครับ !


You must be logged in to post a comment.