คนถางทาง

จะบุกฝ่า.ป่าหนาม.คมความคิด เพื่อนิมิต.เมืองใหม่.ที่หมายมั่น

หลักฐานใหม่…ปฐมกษัตริยสยามมาจากนครวัดซึ่งคนพื้นเมืองว่าสร้างโดย ”คนต่างชาติ”

August25

คนที่จะสร้างนครวัดได้นั้นมีสามพวกเท่านั้นแหละ คือ สยาม ขอม และ จาม ซึ่งมีอาณาจักรติดต่อกัน ซึ่งผมได้สาธยายมาแล้วว่าสยามกับขอมเป็นพวกเดียวกัน

 

 

.

หลักฐานใหม่…ปฐมกษัตริยสยามมาจากนครวัดซึ่งคนพื้นเมืองว่าสร้างโดย คนต่างชาติ

 

ในหนังสือ  “Civilization of Angkor”  Charles Higham นักโบราณคดีชื่อก้อง ได้เขียนความตอนหนึ่ง เกี่ยวกับการสำรวจนครวัดของชาวปอร์ตุเกศในปี คศ. 1601 ว่า…(ประมาณสมัยกลางของอยุธยา ซึ่งขณะนั้นนครวัดเป็นเมืองร้าง เต็มไปด้วยป่าปกคลุม)

 

 

Other Portuguese missionaries were similarly awestruck by the scale of all they witnessed. In the words of Marcello de Ribadeneyra in the first account of Angkor in a Western language, published in 1601:

 

We suppose that the founders of the kingdom of Siam came from the great city which is situated in the middle of a desert in the kingdom of Cambodia. There are the ruins of an ancient city there which some say was built by Alexander the Great or the Romans, it is amazing that no one lives there now, it is inhabited by ferocious animals, and the local people say it was built by foreigners.

 

…… ‘There is a temple with five towers, called Angor.’

 

 

สรุปสาระสำคัญสองประการคือ

 

1)      นักสำรวจปอร์ตุเกสเหล่านั้นเชื่อว่า กษัตริย์ผู้สร้างสยาม (ศรีอยุธยา) มาจากนครวัด (ซึ่งตรงกับที่ผม..(ทวิช) ได้ตั้งข้อสังเกตไว้ว่า พระเจ้าอู่ทองมาจากนครวัด)

 

2)      คนพื้นเมือง (ซึ่งคงยังมีหลงเหลืออยู่บ้าง) ให้การว่านครวัดนี้สร้างโดย คนต่างชาติ 

 

 

อย่าดูถูกว่าสองเรื่องนี้เป็นเพียงฟุตโน้ตทางประวัติศาสตร์ เพราะเรื่องเล็กๆที่ไม่ปรุงแต่งนี้แหละที่อาจสำคัญกว่าเรื่องใหญ่ๆที่ปรุงแต่งเสียอีก  ผมขอสาธยายสองประเด็นดังนี้

 

 

1) การที่นักสำรวจชาวปอร์ตุเกสเชื่อเช่นนั้นคงเป็นเพราะว่า ได้ยินมาจากกษัตริย์สยามนั่นเองที่ประกาศให้รู้ทั่วกันว่า ต้นปฐมกษัตริย์ไทย (พระเจ้าอู่ทอง) มาจาก เมืองใหญ่เมืองนี้  (The great city)  เพราะจู่ๆ จะให้พวกเขามาคิดจินตนาการเอาเองทำนองนี้คงเป็นไปได้ยาก เนื่องจากศิลปะที่นครวัด ต่างจากที่ศรีอยุธยามาก

 

2) การที่คนพื้นเมือง บอกว่า คนต่างชาติ สร้างนครวัดนี้ คงหมายถึง คนสยาม นั่นเอง เพราะ คศ. 1600 นับว่าเป็นเพียง 100 ปีหลังจากที่นครวัดถูกปล่อยทิ้งร้าง คนพื้นเมืองที่หลงเหลืออยู่ริมๆป่าคงยังไม่ลืมหรอกว่าใครสร้างนครวัด เพราะก็เพียงแค่สองชั่วอายุคนเท่านั้นเอง คงยังพอจำกันได้จากปากของพ่อสู่ลูก  และคนพื้นเมืองนี้ก็คงเป็นคนจาม (เขมรปัจจุบันนั่นเอง) เนื่องเพราะพวกสยามตายเรียบหมดแล้ว (เมืองเสียมเรียบ) ถ้าเป็นบรรพชนของคนพื้นเมืองสร้าง คนพื้นเมืองคงภูมิใจและคงไม่บอกหรอกว่าสร้างโดยคนต่างชาติ

 

 

คนที่จะสร้างนครวัดได้นั้นมีสามพวกเท่านั้นแหละ คือ สยาม ขอม และ จาม ซึ่งมีอาณาจักรติดต่อกัน ซึ่งผมได้สาธยายมาแล้วว่าสยามกับขอมเป็นพวกเดียวกัน และหลอมเป็นชาติเดียวกันในที่สุด ส่วนจาม (เขมรในวันนี้)  มาที่หลัง แล้วมาตู่เป็นขอมโบราณผู้สร้างนครวัดตามคำยุยงของฝรั่งเศส

 

 

ซึ่งถ้าจามเป็นผู้สร้างจริง  ทำไมคนจามในคศ. 1601 แท้ๆ (ก่อนแต่ฝรั่งเศสเข้าไปยุแยงตะแคงคว่ำ)  กลับบอกว่าไม่ใช่คนจามที่สร้าง แต่เป็นคนต่างชาติซึ่งแม้นว่าคนต่างชาตินี้หมายถึงขอม แล้วถามว่าเอ้า..แล้วขอมดำดินหายไปไหนเสียหมด หรือว่าตายเรียบหมดจริงๆ ไม่เหลือให้รอดกลับมาละลายกลายเป็นสยามบ้างเลย?

 

 

..เกร็ดน้อยๆ ที่อาจกลายเป็นแจ็คที่ล้มยักษ์ได้  ถ้ารู้จักใช้เป็นคานงัดที่ถูกต้อง

 

 

ทวิช จิตรสมบูรณ์ (๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๓)

 

 

You must be logged in to post a comment.