คนถางทาง

จะบุกฝ่า.ป่าหนาม.คมความคิด เพื่อนิมิต.เมืองใหม่.ที่หมายมั่น

ของขวัญใหม่.แห่งปี.ที่อยากได้..หามิใช่.กล่องโก้.ผูกโบว์หรู

December28

.ของขวัญใหม่.แห่งปี.ที่อยากได้………..หามิใช่.กล่องโก้.ผูกโบว์หรู

นั่นมันเรื่อง.เปลืองของ.สนองกู………..ซึ่งคงทู้.อยู่ไป.อีกไม่นาน

ของขวัญใหม่.ใหญ่ยาก.ที่อยากได้…..คือคนไทย.ไกรเกียรติ.ทั้งเมืองบ้าน

ไม่ต้องยก.มือไป.ไหว้ขอทาน…………. ก้มกราบกราน.ต่างด้าว.ให้เข้ามา

.

.

ลงทุน.หมุนเงิน.เพลินเขา ….ส่วนเรา.เป็นหนี้.ขี้ข้า

ลูกเต้า.เรือกสวน.ไร่นา………ปู่ย่า.ยากเข็ญ.เป็นจุล

สมองทื่อ มือกุด ฤาไฉน…… ยอมให้ คนอื่น ปั่นหมุน

หากคิด ไม่ออก บอกบุญ…..เชิญคุณ ฮารา คีรี .

หากสยามจะอยู่ยั้ง……มั่งมี

ต้องเลิกใช้จีดีพี ………ชี้บ่ง

ผู้นำต้องกล้าดี………….มีกึ๋น  เจียวนา

ต้องเลิกคิดเดชส่ง…….หลงบ้า ตามกระแส 

…สองชาติ  ใจเต็ม (๒๘ ธค. ๒๕๕๓)

You must be logged in to post a comment.