คนถางทาง

จะบุกฝ่า.ป่าหนาม.คมความคิด เพื่อนิมิต.เมืองใหม่.ที่หมายมั่น

กูรักชาติ…คำสดุดีวีระและราตรี

February18

.

กูรักชาติ…หนักกระบาลใคร

 

นามเขาดีวีระและราตรี

สองบุรุษและสตรีที่กล้าหาญ

บุกเขาไปยังแคว้นแดนหนองจาน

อออรัญในเขตประเทศไทย

 

เป็นการเข้าไปสำรวจตรวจพื้นที่

ประชาชีเขาร้องทุกข์เป็นจดหมาย

เจ้าหน้าที่รัฐบาลไม่กล้าไป

จึงเสี่ยงตายไปเองไม่เกรงกลัว

 

พวกข้าเหม็นเข็ญใจมันไม่สน

จับสองคนลงศาลเตี้ยกว่าถั่ว

ยุติธรรมฮวยเซ็งเอ็งชาติชั่ว

พิพากษามั่วมั่วแบบควายควาย

 

แม้ต้องติดคุกแมงสาบที่อับเหม็น

แสนลำเค็ญเป็นทุกข์แทบสลาย

ทั้งวีระและราตรียอมพลีกาย

เพื่อไว้ลาย ให้รู้…กูรักชาติโว้ยฯ

 

…สองชาติ ใจเต็ม (๑๘ กพ. ๒๕๕๔)

 

 

 

 

You must be logged in to post a comment.